הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מוקדם יותר השנה" לאנגלית

חפש את מוקדם יותר השנה ב: הגדרה מילים נרדפות
earlier this year
early this year
earlier in the year
מוקדם יותר השנה אסטרואיד וירטואלי בו נמכר עבור 330,000 דולר אמיתיים
Earlier this year, a virtual asteroid in it sold for 330,000 real dollars.
וכמובן, אימו של פרנק התגרשה ממני מוקדם יותר השנה.
Of course, Frank's mother divorced me earlier this year.
מוקדם יותר השנה מחלקת פשעי רכבים זיהתה טבעת שמתמחה במכוניות יוקרתיות מיובאות.
Early this year, auto crime division identified a ring specializing in luxury imports.
חשבנו שניתן לך את המתנות מוקדם יותר השנה, כמחווה יוצאת דופן.
We thought we'd give you your presents early this year, as a special treat.
שבץ, מוקדם יותר השנה, אך הוא בסדר כעת, אני שמח לומר.
A stroke, earlier in the year, but he'll mend now, I'm happy to say.
היא צולמה מוקדם יותר השנה.
This was taken earlier in the year.
היא בבעיטה תוכניתה מוקדם יותר השנה.
She was kicked off her plan earlier this year.
והוא חזר ללונדון מוקדם יותר השנה?
And he went back to London earlier this year?
בכתבה שפורסמה מוקדם יותר השנה, בלומקווסיט טען
In an article published earlier this year, Blomkvist claimed...
עד שעזרתם לה למכור אותה מוקדם יותר השנה בהפסד.
Until you helped her sell it earlier this year at a loss.
היא נישאה לג'רמי מוקדם יותר השנה.
She got engaged to Jeremy earlier this year.
קווין האדלי הודח מהבית שלך מוקדם יותר השנה.
A Kevin Hadley was dismissed from your house earlier this year.
נאמר פה שנפגעת בעבודת בנייה מוקדם יותר השנה.
It says here that you were hurt on a construction job earlier this year.
שלחתי לך מכתב מוקדם יותר השנה.
I sent you a letter earlier this year.
יילדתי תינוק מוקדם יותר השנה באחורי רכב שטח.
I delivered a baby earlier this year in the back of an SUV.
מוקדם יותר השנה, זכיתי במשימה למגזין נשיונל גאוגרפיק בבאחה קליפורניה.
Earlier this year, I was on assignment for National Geographic Magazine in Baja California.
מוקדם יותר השנה, היתה לי הזכות לעבוד בהאיטי במשך שבועיים.
I had the privilege of working in Haiti just for two weeks earlier this year.
מוקדם יותר השנה הם פרסמו סיפור לגבי חסרי בית שאולצו להסתתר בפארק בטרי.
Earlier this year they broke a story about homeless people being forced to hide in Battery Park.
בכנס השקעות בנקאיות מוקדם יותר השנה.
At an investment-banking conference earlier this year.
אחת מהחריגות הללו, שהתגלתה מוקדם יותר השנה, היתה סדק במימד הרביעי.
One of these anomalies, discovered earlier this year, was a rift in the fourth dimension.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo