הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מורחב" לאנגלית

extended
expanded
dilated
enlarged
spanning
beefed
long-form
נדרש לך מצב אימות מורחב כדי לשלוח אפליקציות שמשתמשות ביכולת documentsLibrary.
You must have Extended Validation status in order to submit apps that use the documentsLibrary capability.
חיי סוללה ארוכים, חיבורים אלחוטיים מהירים ושירות מורחב לסוללות של Dell עוזרים לך להמשיך לעבוד ללא הפרעה.
Long battery life, fast wireless connections and Dell's Extended Battery Service help to keep you going without interruption.
מופעל לאחר ש - TreeNode מורחב.
Fired after a TreeNode is expanded.
המקטע שהינך מנסה להרחיב כבר מורחב.
The section you are attempting to expand is already expanded.
אחת מהן אדומה, עם אישון מורחב?
Is one of them bloodshot, with a dilated pupil?
תסתכל: אישון מורחב, וכל זה
Look! Dilated pupils and all.
אין אפשרות להתקין את הפורטל הארגוני בשרת וירטואלי זה מאחר שהשרת אינו מורחב עבור SharePoint.
Enterprise Portal cannot be installed on this virtual server because it is not extended for SharePoint.
מפקח המאפיינים מורחב כברירת מחדל בפריסת Coder של מרחב העבודה.
The Property inspector is not expanded by default in the Coder workspace layout.
זיהינו שישה חבריו מגורים משפחה מורחב בארה"ב...
We identified six members of his extended family living in the U.S...
אבי תמיד אמר לי לא לתת אשראי מורחב לדרקונים
My father told me, "Never extended credit to a dragon."
ואם הוא מורחב, הפעם האנושות יושמד לנצח.
And if it is expanded, this time would destroy humanity forever.
מארז מורחב לכבלים עם חריץ למנעול מסוג Kensington
Extended Cable Enclosure with Kensington lock slot
איסוף של מידע אבחון מורחב נתקל בבעיה. נתוני האירוע מכילים פרטים אודות הבעיה.
Collection of extended diagnostic information has encountered an issue. Event data contains details of the issue.
בשעת סינון אוסף מורחב, Adobe Bridge מציגה את כל הקבצים באוסף שתואמים לתנאי הסינון של הקובץ העליון.
If you filter an expanded stack, Adobe Bridge displays all files in the stack that meet the filter criteria of the top file.
'שדה מורחב' אינו בחירה חוקית. נא בחר סוג שונה.
'Extended Field' is not a valid selection. Please choose a different type.
אובדן מורחב של תודעה, זה קורה.
Extended loss of consciousness, this happens.
זה גלוק הוקצה פדרלי. עם מגזין מורחב, בתוספת 25 סיבובים נוספים.
This is a federally assigned glock. with extended magazine, plus an additional 25 rounds.
זה פריסה ארוכה., זה יכול להיות מורחב.
It's a long deployment, and it could get extended.
גובה (מצב לרוחב מורחב במלואו)
Height (fully extended landscape mode)
אין אפשרות לקרוא זוג מפתח-ערך מורחב של מאפיינים.
Unable to read extended properties' key-value pair.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 287. מדויק: 287. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo