הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: היו מושלמים
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מושלמים" לאנגלית

perfect
flawless
perfectly
imperfect
complete
ideal
impeccable

הצעות

ותוכלו לראות, הציונים שלו מושלמים.
and you'll see, he's got perfect scores.
Latitude 2120 הקל והנייד מהווה מערכת משנית או התקן משותף מושלמים.
The lightweight, portable Latitude 2120 makes the perfect secondary system or shared device.
אני רק רוצה שהבגדים שלי יהיו מושלמים
I just want my pieces to be flawless.
בתי החולים הטובים מעוניינים לשכור לעבודה רק מנתחים שהם חושבים שהם מושלמים.
Top hospitals are only interested in hiring surgeons who they think are flawless.
המשפחה הנרחבת של שרתים עטורי פרסים של Dell מספקת שילוב פשוט ואמינות מרבית, מושלמים כדי להפוך סביבות IT הטרוגניות לווירטואליות.
Dell's expansive family of award-winning servers provides simple integration and maximum reliability, perfect for virtualizing heterogeneous IT environments.
יכולים להיות מושלמים אחד בשביל השני...
Do you think two people can be perfect for each other?
ב4- השנים האחרונות הוא ביצע תריסר חוזים מושלמים.
For the past four years, he's done maybe 12 perfect contracts.
ואני מחפש שירים מושלמים שיעבדו בשתי רמות.
And I'm looking for perfect songs that work on two levels.
התעוררתי הבוקר אם לשני ילדים מושלמים.
I woke up this morning the mother of two perfect children.
זהו גורלנו ליצור צאצאים מושלמים למען האנשים.
It's our destiny to produce perfect offspring for the people.
מוזר לראות אותם כה מושלמים ומלוטשים.
It's weird seeing them all so perfect and polished up.
שנים שאני שומעת כמה מושלמים הילדים שלך.
For years I've been listening to how perfect your kids are!
היו לי חיים מושלמים והשלכתי אותם לפח!
I had a perfect life, and I threw it away!
הבית מוקף גבעות כמו מגדלי שמירה מושלמים.
The house is surrounded by hills, like perfect watch towers.
לפני ארבעה ימים חיי נראו מושלמים מבחוץ.
Four days ago, on the outside, my life seemed perfect.
ברור שהדברים לא מושלמים כאן, קפטן
But of course things aren't perfect down here, Captain.
התנאים בבית הזכוכית כמעט מושלמים לצמחים חובבי-מים.
Conditions in this glass house are near perfect for wet zone plants.
פשוט שני אלה מושלמים מידי כדי להפסיד.
It's just that these two are too perfect to lose.
חשבתי שהם יהיו מושלמים לנשף השלג.
I thought they would be perfect for the Snow Ball dance.
אז שלושת אלה לא מושלמים - הם רעיונות.
So these three are not perfect - they're ideas.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1340. מדויק: 1340. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo