הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מושלמת" לאנגלית

perfect
complete
flawless
foolproof
perfected
ideal
impeccable
accomplished
perfection perfectly
total
exact
completed
ultimate

הצעות

מצגת PowerPoint מושלמת להדרכה שתעדכן את הצוות שלך בכל העובדות - או שתוכל לשלוח אותה בדואר אלקטרוני ללקוחות המעוניינים בפרטים הנוספים.
Perfect for training, the PowerPoint will fill your staff in on all the facts - or you could email it to customers who want that extra detail.
מדפסת הלייזר הרב-תכליתית 1133 של Dell: מושלמת לשימוש יומיומי.
Dell 1133 Multifunction Laser Printer: perfect for everyday use.
לא אני צריך להישאר פונקציונלי עד שהמשימה מושלמת.
No. I have to stay functional until the mission is complete.
צרפו את כולם והתוצאה לא תהיה מושלמת.
Add them all up and the result won't be perfect.
ויש דרישות גבוהות בתוך מערכת חינוך שאינה מושלמת.
And there are high demands within an education system that is not perfect.
תוצאת חיפוש מושלמת פחות או יותר.
It's a perfect search result, more or less.
הייתי רוצה ללמד את העולם לשיר בהרמוניה מושלמת
I'd like to teach the world to sing in perfect harmony
כי אתה מציאה מושלמת לבחורה כזו.
Because you're a perfect catch for a girl like this.
אני חושש שזה עמדה מושלמת בשבילי.
I'm afraid it's the perfect position for me.
"ידעתי שהיא הבחורה הכי מושלמת בעולם
I could tell she's the most perfect girl Who's ever existed
זה מושלמת 72 מעלות כאן עכשיו.
It's a perfect 72 degrees in here right now.
וכשנתנשק, זאת תהיה נשיקה מושלמת.
And when we kiss... it'll be the perfect kiss.
המאטריקס הראשונה שתכננתי הייתה מושלמת, יצירת אמנות.
The first Matrix I designed was naturally perfect, a work of art.
ישנן דרישות שתדרושנה ממנה בריאות גופנית וסיבולת מושלמת.
There were demands that would require of her Perfect physical health and stamina.
זוהי התאמה מושלמת לכל וכל הצרכים סוסים שלך.
This is a perfect fit for any and all of your equine needs.
מצאתי מישהי שתהיה מושלמת ושהיא תעבוד בחינם.
I finally find someone who's perfect, and she'll practically work for free.
שהשווינו בין דגימות הדנ"א ההתאמה הייתה כמעט מושלמת.
When we first compared the DNA samples, the match was almost perfect.
את כמו הפנינה השחורה הכי מושלמת.
You - you're like the most perfect black pearl.
זוהי פרספקטיבה מושלמת כדי לקבל תקריב על המפתחות.
This is the perfect perspective to get a close-up on the keys.
הכוורת היא סמל לחברה הרמונית מושלמת.
The beehive is a symbol of the perfect harmonious society.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4117. מדויק: 4117. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo