הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מושרשים" לאנגלית

rooted
ingrained
deep-rooted
רבי הזיכרונות שלך היו מושרשים עמוקים.
Many of your memories were rooted deep.
אני מותיר שיירה של אנשים מושרשים, מהופנטים רק ממבט.
I leave a trail of rooted people Mesmerized by just the sight
מילים אלו מושרשים בליבו של כל טיבטי.
These words are ingrained in the heart of every Tibetan.
הם פחות מושרשים בעולם הישן.
They're less ingrained in the old world.
זה כישוף מורכב, הדברים האסכולה ישנה מושרשים בקסם ההקרבה.
It's a complex spell, old-school stuff rooted in sacrificial magic.
האם העובדה שאנו מושרשים בהיסטוריה גורמת לנו להרגיש יותר בטוחים בהווה?
Does the fact that we're rooted in history make us feel more secure in our present?
מקורותיו מושרשים עמוק בעידן האנלוגי.
Its origins are firmly rooted in the analog age.
אנחנו כאן בהארורד מושרשים במסורת.
We here at Harvard are rooted in tradition.
מושרשים מדי, אני מניח.
too ingrained, I guess.
מושרשים כמו עץ מושרשים כמו עץ
Rooted like a tree, rooted like a tree
עצים מושרשים באדמה במקום אחד למשך דורות אנושיים רבים.
Trees are rooted in the ground in one place for many human generations,
שינוי גנטי העמיק את השסעים בין אנשים, וכפי שהם קבלו מושרשים יותר, העולם החל לקרוע לגזרים, עד האנושות חצה קו שממנו הוא לעולם לא יוכל לחזור.
Genetic modification deepened the rifts between people, and as they got more entrenched, the world began to tear apart, until humanity crossed a line from which it could never return.
הם מושרשים לצמיתות כמו טביעת-אצבע
They're ingrained as permanently as a fingerprint.
גידולים מושרשים למען השם!
Eradicated tumours, for Chrissakes!
למוטט ערכים מושרשים.
Destroy established values.
האתגר, אולם, הוא בהתחשב באותם רגשות מושרשים, עמוקים אלה, רגשות מושרשים עמוקים אלה ודפוסי חשיבה, מה שהסינים קוראים לו "סיווי" דרכי חשיבה, איך אנחנו יכולים לעצב בסיס לעתיד משותף בין שתי אלו?
The challenge, though, is given those deep-rooted feelings, those deep-rooted emotions and thought patterns, what the Chinese call "Sīwéi," ways of thinking, how can we craft a basis for a common future between these two?
למוטט ערכים מושרשים למלא את ראשך בתחושות שכל הגברים שבעולם.
Fill your head with sensations that no one could give you.
בני ריברס מושרשים עמוק וחזק אין אדם שלא נתקל בהם.
The Rivers run so deep, any man could be drowned in them.
מקלות סוכר, הם נותרו כפי שהם, נאהבים, מושרשים, מאושרים עד הגג
They were the they, all well-loved, rooted, happy as you please, always there in every town.
הם שיאספו סיפורי מדור לדור כי מושרשים האמונה כי שבט יוצרי מגיני הם יצורים על טבעיים מהשמים.
They've collected stories passed down through generations that are rooted in the belief that the tribe's creators and protectors are supernatural beings from the sky.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo