הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מושרשת" לאנגלית

entrenched
ingrained
rooted in
is rooted
deep-seated
ואם יש מארב ואתה מקבל מושרשת?
And if there's an ambush and you get entrenched?
האם זה נכון שהשחיתות מושרשת?
Is it true corruption's entrenched?
אז אתה אומר שגבריות היא מושרשת ולא הגיונית.
So you're saying masculinity is ingrained and irrational.
משטרתית עמוקה אם אתם מתכוונים לחשוף שחיתות, משטרתית מושרשת הזוכה להתעלמות ממפקד, משטרה המשתף פעולה אז יש לכם את הסיפור הכי טוב של.
If you plan to expose ingrained police corruption ignored by a complicit Commander, then you may have the best story of the year and it is only January.
זאת הייתה תרבות שמושרשת על סדר וקביעות, ולא על אנרכיה וטרור.
This was a culture rooted in order and permanence, not anarchy and terror.
כזו המושרשת בביולוגיה ובגנטיקה;
one rooted in biology and genetics;
תמיד לוקח זמן לנשמה להיות מושרשת.
It always takes time for a soul to get rooted.
תופעה זו מושרשת בתוך מה שיכול להיקרא
This phenomenon is rooted in what could be termed
ניק, אני חושב שזה נבוג'סה מושרשת באמת, בסדר?
Nick, I think this Nebojsa is really rooted, okay?
הכנסייה אוהבת את זה כאשר הכפירה מושרשת החוצה.
The Church likes it when heresy is rooted out.
הוא דיבר על התנהגות מושרשת שעוברת בתורשה.
He was talking about inherited, hardwired behavior.
האמונה הזו שאנשים יכולים להשתנות מושרשת בניסיון שלי, במסע שלי.
This conviction that people can change is rooted in my experience, my own journey.
האגדה אומרת שמיומנותו כסייף היתה מושרשת בקליגרפיה שלו אז היה לי עניין
Legend said his skill as a swordsman was rooted in his calligraphy
"אנחנו אוהבים את האמהות שלנו שלא ביודעין, ומבינים כמה עמוק מושרשת האהבה רק בהפרדה המוחלטת"
"We love our mothers unknowingly, and only realize how deep-rooted that love is at the ultimate separation."
אין תשוקה כל כך מושרשת בחוזקה בלב האדם כגון קנאה.
There is not a passion so strongly rooted in the human heart as envy.
הדעה הקדומה הרווחת נגד דארסי כל כך מושרשת, וויקהם יעזוב בקרוב.
The general prejudice against Mr. Darcy is so violent, and Wickham will soon be gone.
בהודו, ההבנה היוצאת דופן הזו, שהטיגריס מוכרח להשמר, אינה מושרשת רק מעובדות מדעיות ומסטטיסטיקות.
In India, this remarkable understanding that the tiger must be saved is not grounded only in scientific facts and statistics.
מה שמשותף להם זה פשוט זה: העבודה שלהם מושרשת במקום.
What they have in common is simply this: their work is rooted in place.
אדוני היו"ר, השחיתות מושרשת בדרגות הבכירות של משטרת ניו-סאות' וויילס.
Senior police officers close ranks to prevent exposure of corrupt activities.
וזו החשיבות הזו שבגללה החלטתי לבדוק את הבעיות האלה שיש לטכנולוגיה הזו, מפני שהיא כל כך מושרשת בחיינו.
And it's this importance why I decided to look into the issues that this technology has, because it's so fundamental to our lives.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo