הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מזויף" לאנגלית

ראה גם: כסף מזויף
חפש את מזויף ב: הגדרה מילים נרדפות
fake
phony
bogus
counterfeit
forged
false
phoney
dummy
sham
falsified
faux
pseudo
faked
fraud
forgery

הצעות

מדברת ד"ר מקנלי מאוניברסיטת מבטא מזויף.
This is Dr. McNeely from the Fake Accent University.
הראיות הייתה מורכבים והעד הוא מזויף!
The evidence was made up and the witness is fake!
המשלוחים שולמו בכרטיס אשראי מזויף בחתימת ווינדום ארל.
The deliveries were paid for by a phony credit card signed Windom Earle.
אתה ממש רמאי מזויף, מנופח וקטן.
You're really a phony, a puffed up little fraud.
אתה יודע שזו עבירה להגיש דו"ח משטרתי מזויף?
Do you know it is a felony to file a bogus police report?
תפספס הזדמנות להיות מאושר בגלל שהסנאי נראה מזויף.
Totally. Throw away a chance at happiness because the gopher looks fake.
הרגשתי כאילו אני נותן יהלום מזויף לקים הקטן.
Felt like I was giving a fake diamond to Lil' Kim.
ומה גרם לו מזויף התאבדותו במקום הראשון?
And what made him fake his suicide in the first place?
אי אפשר שבנאדם אמיתי יגלה מקום מזויף.
You can't have a real guy discover a fake place.
נאלצתי לזייף מסמכים למשבר מזויף ולשקר קולונל מעוצב.
I had to falsify documents to a fake crisis and lie to a decorated colonel.
שידרנו קלטת מטופלת כדי לתמוך בסיפור מזויף.
We aired a doctored tape in support of a fake report.
שנינו יודעים שהאנטר מביא דנ"א מזויף כדי לזכות בהרשאות.
We both know that Hunter is bringing in fake DNA to get those convictions.
שמעתי שעלה רעיון למיזוג מזויף בינינו.
I heard this idea of a fake merger - between us was floated.
כי היא אמרה שהסנאי נראה מזויף.
'Cause she said that the gopher looked too fake.
אבל איך נמצא ציור מזויף במוזיאון?
But how would we find a fake in a museum?
הוא היה בחברת ילדים כליצן מזויף במסיבה?
He was hanging around kids as a fake clown at a party?
צריך יותר מתג מזויף כדי לעבור אותנו.
It takes more than a fake badge to get past us.
קרוב לוודאי שהייתי מפחדת מהבחור שהשתמש בקול מזויף.
I'd probably be scared of a guy using a fake voice.
הוא הרים מנסה במזומן כרטיס לוטו מזויף.
He was picked up trying to cash a fake lottery ticket.
אלכס עשה ריקוד ניצחון מזויף מסביב למגרש.
Alex was doing a fake victory dance, running around the court.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2498. מדויק: 2498. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo