הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחויבות" לאנגלית

commitment
obligation
duty
responsibility
committed strings attached
obligated
engagement
אם אתה כל-כך מפחד, לזייף מחויבות
I swear, if you're this afraid of pretend commitment,
מחויבות לאלוהים היא חלק חשוב בשני היהלומים.
Commitment to God is a big part of the Two Diamonds.
ברצונך להישאר כאן מתוך מחויבות לאנשים אלה?
You want to stay here out of obligation to these people.
העובדה הזו לא יצרה אצלי תחושת מחויבות
"the fact has not created in me a sense of obligation."
כפי שציינתי, יש לה תחושת מחויבות חזקה.
As I mentioned, she has a... strong sense of duty.
אני מרגישה תחושה עזה של מחויבות לשרת את המדינה שלי.
I feel a strong sense of duty to serve my country.
ובכן, קשה למצוא מחויבות כזאת.
Well, it's hard to find commitment like that.
עבור חלק, מחויבות היא כמו אמון...
EMILY: For some, commitment is like faith...
הוא עשה את זה מתוך מחויבות או כסיגוף.
He just kind of did that out of obligation or penance.
זה לא העניין של מחויבות או רוצה לחיות איתך.
This isn't about commitment or wanting to live with you.
אני חושבת שזו הזדמנות מושלמת למישהי עם בעיות מחויבות לפתור אותן.
I think it's a perfect opportunity for someone with commitment issues to work through them.
כלבלב מצריך המון מחויבות, פיל.
Puppy's a lot of commitment, Phil.
את לא זוכה לדבר איתי על מחויבות!
You do not get to talk to me about commitment!
הכול עניין של מחויבות, נכון?
It's all about commitment, right? - Right.
אני רוצה לדעת על איזה מחויבות אנחנו מדברים.
I want to know what kind of commitment we're talking about.
מעולם לא ראיתי מוטיבציה כזאת כזו מחויבות ברץ.
I've never seen such drive, such commitment in a runner.
תראה, אני יודעת שאמרנו שאנחנו שונאים מחויבות.
Look, I know we said we hate commitment.
שקרים דורשים מחויבות, מר קלארק.
Lies require commitment, Mr. Clark.
את יודעת שכלב זה מחויבות גדולה מאוד, כן?
You know that a dog is, like, a really big commitment, right?
והאם יש לנו איזו מחויבות לעצור בנקודה כלשהי?
And do we have any obligation to stop at any point?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1071. מדויק: 1071. זמן שחלף: 221 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo