הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחוץ למסך" לאנגלית

off-screen
offscreen
off the screen
הספינה שלך הייתה מחוץ למסך במשך 24 שעות.
Your ship was off-screen for 24 hours.
היא התבררה כ שחקנית טובה יותר מחוץ למסך.
She turned out to be a better actress off-screen.
אתה לא רוצה לפוצץ אותו עם מוות מחוץ למסך.
You don't want to blow it with offscreen death.
הצג מחווני שינוי מחוץ למסך של לוח תכנון של צוות
Show Team Planner Offscreen Change Indicators
בגלל זה אתה לא תשרוד מחוץ למסך
That's why you'll never survive off the screen.
הוא מחוץ למסך.
קנקן מים, אבל לשמור אותו מחוץ למסך.
A pitcher of water, but keep it off-screen.
מחוץ למסך, יש רומן לספר לנו עליו?
Off-screen, any romance to tell us about?
{פעילות חדשה נוספה מחוץ למסך. כדי לראות פעילויות שלא הוקצו, בחר בתיבת הסימון עבור פעילויות שלא הוקצו תחת כלי לוח התכנון של צוות.}
{A new task has been inserted off-screen. To see unassigned tasks, select the checkbox for Unassigned Tasks under Team Planner Tools.}
החלף מצב של מחווני בחירה מחוץ למסך
Toggle Offscreen Selection Indicators
יד נכנסת מחוץ למסך, ומגששת",ללחוץ על כפתור הצלצול, אנחנו עוקבים אחרי היד",ומגיעים לבעליה:
A hand appears from offscreen and fumbles to slap down on the snooze bar, we follow up the arm and land on its owner, Mike Bradsky,
מחוץ למסך נמצאת שרה בזוגיות.
Off-screen, Sarah cosies up... to her successful composer boyfriend.
מפלצת נשלחת אל מחוץ למסך ותוקפים אנשים?
A monster reaching out of the screen and attacking people?
כפה הרכבה מחוץ למסך גם תחת Terminal Server
Force offscreen compositing even under Terminal Server
אבל עדיין שתי ידינו נשארות מחוץ למסך.
But our two hands still remain outside the screen.
מחוץ למסך נמצאת שרה בזוגיות עם המלחין המצליח, פיטר ברטר.
Off-screen, Sarah cosies up to her successful composer boyfriend, Peter Bretter.
והאור הלבן מלבין בצורה, הדרגתית, מחוץ למסך הראייה
And the white light is the gradual bleaching out of the optic screen.
והייתי רוצה לספר לכם סיפור על להביא את הכוח של המחשב להזיז דברים ולתקשר איתנו מחוץ למסך ולתוך העולם הפיזי בו אנו חיים.
And I'd like to tell you a story about bringing this power of the computer to move things around and interact with us off of the screen and into the physical world in which we live.
אז במקרה הזה - כמו פה, יש אפליקציה שגדולה יותר מהמסך עצמו - הצורה של הטלפון תוכל להראות לכם, "אוקי, מחוץ למסך כאן, יש עוד תוכן.
So in that case - like here, there's an app that's bigger than the phone's screen - the shape of the phone could tell you, "Okay, off the screen right here, there is more content.
הזזת החלון אל מחוץ למסך
Moves the window out of the way
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 26. זמן שחלף: 62 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo