הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחיר" לאנגלית

הצעות

508
262
138
123
121
האינדקס המשמש לחישוב מחיר המכירה הצמוד למדד.
The index used for the calculation of the indexed sales price.
מודל מחיר העלות ששימש עבור חישוב המחיר.
The cost price model that has been used for price calculation.
הערך בכמה יעלה מחיר מניית Intel בעתיד:
Make an assumption about Intel's future stock price growth:
הדבר השלישי שיש לקחת בחשבון הוא הציפיות שלך לגבי פוטנציאל הצמיחה העתידי של מחיר מניית Intel במשך שבע השנים הבאות.
The third thing to consider is your expectations for Intel's stock price growth potential over the next several years.
מרווח - ההפרש בין מחיר השוק הנוכחי של מניית Intel למחיר ההענקה של האופציות למניות שלך.
Spread - the difference between the current market price of Intel stock and the grant price of your stock options.
יתרון: Dell מציעה יחס טוב יותר של מחיר לביצועים.
Advantage: Dell offers better price for performance.
הפונקציה מקבלת מחיר כארגומנט ומחזירה תעריף משלוח.
The function takes a price as an argument and returns a shipping charge.
אני יכול לקבל מחיר טוב יותר ממתחרה של Dell
I can get a better price from a Dell competitor
הרבה אנשים מתבלבלים מהרעיון שאין מחיר קבוע.
So a lot of people are confused by the idea of no hard sticker price.
מר פלף, ראית מחיר המניה האחרון?
Mr. Plouffe, have you seen the latest stock price?
אני-תעדכן את משלמת הערב באותו מחיר אני-זריקה שלי אסים מתמסטל
I'm-a let you pay that price tonight I'm-a throw my aces high
מה היה ראשוני מוסכם מחיר לכמות בשאלה?
What was the initial agreed-upon price for the quantity in question?
מריצים מחיר על ראשי, סוכן רסלר
There's a running price on my head, Agent Ressler.
ואיזה מחיר הדור הבא יצטרך לשלם?
And what price will the next generation have to pay?
זה מחיר פעוט תמורת עבודה באי-אס-פי-אן.
Ha, well, small price to pay for a job at ESPN.
מחיר זעום תמורת הסיכוי להגשמת החלום האמריקני.
Small price to pay for the chance at the American dream.
מחיר הענקה (מימוש) - מחיר הרכישה של מניות Intel בזמן המימוש.
Grant (exercise) price - the purchase price of Intel shares at the time of exercise.
באיזה מחיר להשתמש כאשר לא קיימים הסכמי מחיר רכישה?
Which price is to be used when purchase price agreements do not exist?
האם יש לחשב את מחיר המכירה כחישוב מחיר BOM סטנדרטי?
Should the sales price be calculated as a standard BOM price calculation?
הסטייה באחוזים בין מחיר החשבונית לבין מחיר הזמנת הרכש
Percentage variance between the invoice price and the purchase order price
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5591. מדויק: 5591. זמן שחלף: 325 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo