הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחלה" לאנגלית

ראה גם: זו מחלה
חפש את מחלה ב: הגדרה מילים נרדפות
disease
illness
sickness
ailment
disorder
malady
affliction
sick condition
autoimmune
contagion
medical leave
ill
diseased

הצעות

אין מקום למישהו עם נשימה של מחלה
This is no place for anybody with a respiratory disease.
מה שקורה איתי לא קשור לאיזו מחלה.
What is going on with me is not about some disease.
במיוחד כאשר מחלה צוטט כסיבה לפרישה שלך.
Particularly when illness was quoted as the reason for your retirement.
כי הדבר מולו ניצבתי היה רעיון של מחלה,
Because what I was encountering was an idea of illness.
הוא לא בא בטענה של מחלה.
He did not come on the pretext of sickness.
הוא לא הגיע באמתלא של מחלה.
He did not come on the pretext of sickness.
איזו מחלה חדשה שבאים לחקור או משהו.
Some new disease that they're coming to investigate or something.
איך ידעת שאין איזו מחלה מדבקת?
How did you know there wasn't some infectious disease?
יש לו איזה מחלה ממלחמת המפרץ.
He got some kind of disease in the Gulf War.
אנשים מפחדים להתחבק בגלל איזו מחלה חדשה.
Folks scared to hug each other on account of some new disease.
ובכן, מה ההיסטוריה של מחלה זו?
Well, what's the history of this disease?
ניתן לאמץ מודל זה לכל תהליך מחלה.
This model can be adapted to every disease process.
אבל המשמעות העיקרית של הנזק תהיה הופעת מחלה.
But ultimately, this damage will manifest as disease, clearly.
נולדתי עם סוג מסויים של מחלה.
I was born with some form of disease.
אז עכשיו, זאת מחלה של נשים.
So it's a woman's disease now.
ודבר אחד נוסף: ארצ'י בעצמו סבל מאותה מחלה.
And one more thing: Archie was suffering from this illness himself.
ביכולתנו לעשות דבר דומה לטובת סרטן הריאה וכל מחלה אחרת.
We can do the same for lung cancer and for every other disease.
ובהרבה מקרים, אותו המידע יכול לעורר מחלה.
And in many cases, that same information can trigger disease.
מי יודע איזו מחלה יש לכבשה הזאת?
Now, who knows what disease this sheep has got?
הסוף לכל מסע הרג מסתיים בהתפרצות מחלה.
The end of every killing spree coincides with an outbreak of disease.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3023. מדויק: 3023. זמן שחלף: 491 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo