הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחליף" לאנגלית

חפש את מחליף ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

אתה אף פעם לא מחליף תחתונים?
Don't you ever change your underwear?
הייתי מחליף את כדורי הטניס שעל רגליות ההליכון שלה.
I'd change the tennis balls on the bottom of her walker.
הבישופות עדיין לא מצאה מחליף לאב המנוח פיאזצקי.
The diocese still hasn't found anyone to replace the late Father Piasecki.
נמצא לך מחליף בלי שום בעיה.
We'll replace you in no time.
אני הייתי מחליף את כל זה למשרדש.
I'd trade it all for that office.
אתה לא מחליף ראיות תמורת בני ערובה
You don't trade evidence for hostages.
אני מחליף בגדים שלוש פעמים ביום, ילד
I change three times a day, kiddo.
אם אתה מחליף שותפים אתה מחליף את הכללים
Now, you change partners, you change the rules.
בשעת מיזוג תוכן, InDesign מחליף רכיבים עם תגים ומבנה זהים במסמך ברכיבי XML המיובאים.
When merging content, InDesign replaces identically tagged and structured elements in your document with the imported XML elements.
אני מתפטרת ולוקח לשירות שעתיים למצוא מחליף?
I quit, and it takes the service two hours to find a replacement?
אנו צריכים לדעת שיש לנו מחליף בהיכון.
We need to know we have a replacement at the ready.
הבחור הזה מחליף נכסים כאילו הם ניצבים בסרט קונג-פו.
This guy's flipping properties like they're extras in a kung fu movie.
יעול לפגוע בנישואים חיפשתי מחליף שילמד אותי לקח
I've been looking for a substitute to teach me a lesson I sorely need.
אבל יכול להיות שזה רובוט מחליף.
But it could've been some kind of android replacement.
שמעתי אותך מחליף תורנות תמורת רום?
Did I just hear you slough off duty in exchange for rum?
זה קצת מעורפל כסף מחליף ידיים בין קבלן
It's a little vague; Money changing hands between a builder and a regulator.
ונאמר לי שאנחנו צריכים ידוען מחליף.
And I've been told we need a replacement celebrity.
מורה מחליף שאפילו לא שיחק במכללה.
a former teacher who didn't even play college ball.
מחליף הראשון בנבחרת השחמט, תודה רבה.
First alternate to the chess squad, thank you very much.
הרבה כסף מחליף ידיים בספר הזה.
You got a lot of money changing hands in this book.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2216. מדויק: 2216. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo