הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחליק" לאנגלית

חפש את מחליק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
slip
skate
slide
slither
skater
slippery
slipping sliding skating
slipped
scoot
relaxer
אני מחליק את הספר למזוודה שלי והולך.
I slip the book into my briefcase, and I leave.
איבדת את האחיזה שלך ואז אתה מחליק
You lose your grip And then you slip
אז אתה מחליק כל יום מתאמן עכשיו
So do you skate every day? - Training right now.
אתה מחליק לכיוון שבו דיסקוס הולך.
You skate toward where the puck is going.
מחליק במורד המדרגות, על גבך.
I dare you to slide down the stairs on your back.
רציתי לראות את זה מחליק על הפס
I wanted to see it slide down the chute.
מחליק לי שקית צבע, אתה מת"
Slip me a dye pack, you die.
מישהו מחליק לי תפוח רעל והכניס אותי מהסבל שלי.
Someone slip me a poison apple and put me out of my misery.
"הייתי מחליק את אצבעותי עד הרגליים"
"I'd slide my fingers up your legs."
לא מחליק בכל שורשים, בסדר?
Don't slip on any roots, OK?
הצג את תיבת הדו-שיח 'אפשרויות החלקה' כדי לקבוע כיצד Project מחליק את הפעילויות.
Show the Leveling Options dialog box to set how Project levels the tasks.
אפילו עם מישהו היה מחליק לי 50
Not even if somebody would've slipped me a fifty.
אתה מחליק מאז שהיית סוכן צעיר.
You've been skating since you were a junior G-man.
שמעתי שאם אוכלים חציל התינוק מחליק החוצה.
I heard if you eat eggplant, the baby comes right out.
בראדוק מחליק לימינו מנסה לצמצם את הזירה.
Braddock slides to his right, tries cutting down the ring.
לקום על רגליי ועכשיו אתה מחליק בין אצבעותיי
To get off the ground And now you're slipping through my fingers
ההרגשה של המקל מחליק דרך האצבעות שלך
That feeling of the cue stick sliding through your fingers.
ואז אני חולמת שאתה מחליק מהר?
and then I dream that you slip off a mountain?
מחליק העמוד וחי עם ילד מתבגר.
Slides down a pole and lives with a teenage boy.
קירבי מחליק לעבר הגדר ונפגע בחוזקה בידי הנדרסון.
Kirby goes over to the boards and he's hit heavily by Henderson.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1057. מדויק: 1057. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo