הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחלק" לאנגלית

חפש את מחלק ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
division
squad
giving away
unit
deal
divide
share
split
handing out part from some
dealing
giving out
hand out
distribute
dispense

הצעות

111
110
97
סוכן אף-בי-איי לשעבר, ליתר דיוק מחלק צווארון לבן?
Former FBI, to be clear, white collar division.
הוא עבד כעצמאי בהאזנות בשביל מחלק המאפיה של האף-בי-איי.
He's been doing surveillance work for the FBI mob squad.
כאילו הוא מחלק שם גבינה חינם מהממשלה.
It's like he's giving away Free government cheese in there.
הוא מחלק את כל הכסף שלנו!
He's giving away all our money!
"אשר לדעתי מחלק הוראות לאלוהים".
"whom I believe gives God his orders." LRH.
הוא מחלק את זמנו בין אריזונה למונטנה.
He splits his time between Arizona and a place in Montana.
וממתי מורה סדנה לשעבר מחלק עצות משפטיות?
And since when does a retired shop teacher hand out legal advice?
אחרת גאס יגמור בתור מחלק ארוחות בנמל תעופה
Otherwise Gus is going to end up handing out lunch meat at airports.
הייתי קצת מאוכזבת מחלק מהעמדות שלך.
I was a little disappointed with some of your attitudes.
פייק מחלק כובעים ועטים וספלי קפה.
Pike is handing out hats and pens and travel mugs.
חשבתי שזה מוזר שמלח מחלק דוגמיות.
I thought it was odd that a sailor was handing out samples.
מה פתאום אתה מחלק פקודות לחייליי?
What do you think you're doing, giving orders to my men?
אני מחלק אותן לכולן עם הדואר.
I'm giving them out to everyone with the mail.
אולי אפריקה תצליח להימנע מחלק מהטעויות שנעשו בעבר?
Perhaps Africa can avoid some of the mistakes that have been made.
מספר 3: הניירות שאתה מחלק הם לא המצגת שלך
Number three: the handouts you give are not your presentation.
הכלי פרוסה מחלק גרפיקה לתמונות אינטרנט נפרדות.
The Slice tool divides artwork into separate web images.
לפיכך מחלק InDesign בשעת ההדפסה מסמך החורג מגודל הדף למלבן אחד או יותר, הנקראים אריחים, בהתאם לגודל הדף הזמין במדפסת.
As a result, when you print, InDesign divides the oversized document into one or more rectangles, or tiles, that correspond to the page size available on the printer.
אופן הדיבור הזה אופייני לאנשים מחלק זה של הארץ.
That way of speaking is peculiar to people in this part of the country.
כמה זמן אתה מחלק מרשמים כמו מתנות לחג המולד?
How long have you been handing out prescriptions like Christmas presents?
אני לא מחלק את הזמן שלי אתו
I'm not sharing my time with him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8819. מדויק: 8819. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo