הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחלק עיתונים" לאנגלית

חפש את מחלק עיתונים ב: הגדרה מילים נרדפות
paperboy
paper route
אני לא זוכה לעבוד שעה ביום כמוך מחלק עיתונים.
I don't get to work for an hour a day like you, paperboy.
אני רק מחלק עיתונים פשוט אני לא מחפש אהבה
I am just a simple paperboy No romance do I seek
מחלק עיתונים או משהו כזה?
Maybe a paper route or something like that?
היית מחלק עיתונים ואתה מומחה באמנות לחימה, לא מומחה באיות של זה.
You had a paper route and you're "proficient in martial arts", though not proficient in spelling it.
גיגאס במציאות, היום-יום שלי היה כמשעמם כמו כל איש זבל, בחור פיצה או מחלק עיתונים.
'Cause in reality, my day-to-day was as boring as any garbage man, pizza guy or paperboy.
אולי יש דמות מצוירת קטנה של מחלק עיתונים על אופניים שמוציא הודעות דואר אלקטרוני משק וזורק אותן לשולחן העבודה שלי.
Maybe there's a little animated paperboy on a bicycle grabbing emails out of a pouch and tossing them up onto my desktop.
ניסיתי את זה על הנער שמחלק עיתונים הבוקר.
I tried it on the paperboy this morning.
לאן אתה הולך, מחלק עיתונים?
Where you going, paperboy?
מגיל 11 עד 14 הייתי מחלק עיתונים.
When I was 11 years old till I was 14, I was a paperboy.
או שיש לך את מחלק עיתונים מי שהבין איך להיות יותר מבמקום אחד באותו הזמן.
Either that or you got yourself a paperboy who's figured out how to be in more than one place at a time.
למה לא יכולת להיות מחלק עיתונים, כמו הילדים האחרים?
Why couldn't you have gotten a paper route... like other boys?
מחלק עיתונים, חנות מכולת, בימות הקיץ הוא היה מציל בחוף ג'ונס.
Newspaper route, grocery store. Summers, he was a lifeguard at Jones Beach.
היית, כמו, מחלק עיתונים על אופניים?
Were you, like, a paperboy on a bicycle?
הוא מחלק עיתונים כדי שיוכל לשלם על תיקון המכונית.
He's been delivering papers so he could pay to fix the car.
בסוף יהיה מחלק עיתונים בלי עוגת יום-הולדת אם לא אמצא דרך להביא את זה לשם.
He'll be a paper boy without a birthday cake if I don't find some way to get it over there.
אתה מחלק עיתונים, דבר עצוב כשלעצמו בשביל בן 7 1
You do a paper round, a sad thing for a 1 7-year-old.
בואו ואראה לכם איך גבר מחלק עיתונים עושה את זה.
Let me show you how a paper man does it.
כלומר, אתה צעיר, נמרץ היית מחלק עיתונים
I mean, you're young, energetic.
קול של מלאך, אבל בגלל שהיא נראית כמו מחלק עיתונים מהמאה ה -18, אנחנו מתייחסים אליה כמו לנייר טואלט.
The voice of an angel, but because she looks like an 18th century paperboy, we treat her like toilet shoes.
אתה מחלק עיתונים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo