הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחלת הפרה המשוגעת" לאנגלית

חפש את מחלת הפרה המשוגעת ב: הגדרה מילים נרדפות
mad cow disease
mad-cow disease
בית מטבחיים שנסגר עקב מחלת הפרה המשוגעת.
A slaughterhouse closed down due to mad cow disease.
היתה לך פעם מחלת הפרה המשוגעת?
Have you ever had Mad Cow Disease?
היא קפצה לשאול כוס של מחלת הפרה המשוגעת.
She popped by to borrow a cup of mad cow disease.
באנגליה שרפו בקר כדי להפסיק את מעבר מחלת הפרה המשוגעת.
In England they incinerate cattle to stop them passing on mad cow disease.
מחלת הפרה המשוגעת גורמת להתנוונות של המוח.
Mad cow disease causes massive brain degeneration.
האיבחון הוא פרקינסון אבל זה יכול להיות וירוס האבולה או מחלת הפרה המשוגעת...
But they think it could be the Ebola virus or Mad Cow Disease.
זה יהיה כמו חוואים שמגדלים פרות, שיצרו את מחלת הפרה המשוגעת.
It would be like cattle farmers creating mad cow disease.
אני לא יכול להעיד על זה, אבל יש שמועה שבקר שהם חייבים להרדים עקב מחלת הפרה המשוגעת, הם טוחנים אותם ואז את הבשר מאכילים לסלמון הגדל בחווה.
I can't give evidence on this, but there's a rumor that cattle they have to kill due to mad cow disease, they grind them up and then feed the meat to the farmed salmon.
פולי הסויה האלה נשלחים לאירופה ולסין כמזון בעלי-חיים, במיוחד בעקבות בהלת מחלת הפרה המשוגעת מלפני כעשור שנים, כשהחלטנו שיותר לא נאכיל בעלי-חיים בחלבונים מן החי, כי הם עלולים להעביר מחלות.
These soybeans are being shipped to Europe and to China as animal feed, especially after the mad cow disease scare about a decade ago, where we don't want to feed animals animal protein anymore, because that can transmit disease.
מה זה כבר יכול להיות - ובכן, מאחר ואנו מדברים על, האזור הפרטי שלך זה יכול להיות כל דבר, מנגיף האבולה ועד מחלת הפרה המשוגעת.
what else could it be? well, since we're talking about your private area, it could anything from ebola to mad cow disease.
על מחלת הפרה המשוגעת
Why don't you talk about mad cow disease?
מחלת הפרה המשוגעת, ויוויאן?
Mad cow disease, Vivien.
מחלת הפרה המשוגעת.
בכל מקרה אין שום אמת בשמועה המגעילה הזאת שאני הפצתי סיפורים על מחלת הפרה המשוגעת
Anyway, there's absolutely no truth in this malicious rumour that I ran mad cow disease stories simply because Sir Angus Black, the great British beef baron,
ככל הנראה, מחלת הפרה המשוגעת נגרמה כתוצאה מרפתנים שהשתמשו במוצרי בקר כדי להאכיל את הפרות.
Mad Cow Disease occurs as a result of cattle farmers using beef products to round out their cows' food.
החלק הגולמי נמצא במחלת הפרה המשוגעת
The rogue protein found in mad cow disease.
בכל מקרה אין שום אמת בשמועה המגעילה הזאת שאני הפצתי סיפורים על מחלת הפרה המשוגעת רק בגלל שאנגוס בלאק, איל הבקר הבריטי, הפסיד לי 10,000 דולר בפוקר וסירב לשלם.
Anyway, there's absolutely no truth in this malicious rumor that I started running Mad Cow Disease stories simply because Sir Angus Black, the great British beef baron lost 1 0,000 pounds to me in a game of poker and refused to pay up.
אז אתה לא יכול לתת לפרות לאכול את המוחות של עצמן, או שתקבל את מחלת הפרה המשוגעת, וזיווג בתוך המשפחה וגילוי עריות ו... בוא נראה, מה התחום השני?
So like, you can't feed cows their own brains or you get mad cow disease, and inbreeding and incest and, let's see, what's the other one?
נראה שקניתם בקר שנגוע במחלת הפרה המשוגעת.
It seems you were sold some cattle tainted with mad cow disease.
מחלת הפרה המשוגעת, הם יצרו אותה?
What, like BSE, they created that?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 30. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo