הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחסן" לאנגלית

ראה גם: מחסן הנשק
חפש את מחסן ב: הגדרה מילים נרדפות
warehouse
storage
depot
depository
storeroom
storehouse
stockroom
repository
shed
garage
magazine
arsenal
store
woodshed
locker

הצעות

יש מחסן נטוש שכמעט קניתי במאנאיאק.
There's an abandoned warehouse I almost bought in Manayunk.
זה מחסן נטוש מחוץ לאל מונטה.
It's an empty warehouse just outside of El monte.
אמרת לו שנהיה ליד מחסן המשאיות הישן?
You tell him we'd be down here by the old truck depot?
ההתנגדות פשטה על מחסן נשק במרכז העיר.
The Resistance just raided a weapons depot in midtown.
יש מחסן נטוש ליד ברודווי בפלאשינג בברוקלין.
There's an abandoned warehouse near Broadway and Flushing in Brooklyn.
דריל, מה מצבנו בעניין עובדי מחסן חדשים
Darryl. How we doing on the new warehouse guys? I don't know.
האם המשטרה לרדת למחוז מחסן תוך שעתיים.
Have the police go down to the warehouse district in two hours.
התעלפתי בסמטה מאחורי מחסן ברחוב פיין.
I was passed out in the alley behind the warehouse on Pine Street.
נקה את מחסן ברירת המחדל שהוקצה לעסקאות המקור
Clear the default warehouse that was assigned to source transactions
מחסן אינו ממד מלאי פעיל עבור פריט זה.
Warehouse is not an active inventory dimension for this item.
עקב שגיאה זו, רמות מחסן מעודכנות חלקית בלבד.
Because of this error, warehouse levels are only partially updated.
מחסן המשמש לזיהוי וטיפול בפריטים במעבר.
Warehouse used to identify and handle items in transit.
כוונן מחסן החזרה עבור הזמנות מכירה ורכש של הובלה וחיצוניות
Set up fallback warehouse for transport and external sales and purchase orders
נמצא בשימוש כאשר המשתמש לא ציין מחסן
Used when the user has not indicated a warehouse
Dell לא תעבד הזמנה שמציינת כתובת של מוביל מטענים, מחסן, מרכז הפצה, שדה תעופה, מלון או תא דואר.
Dell will not process any order which specifies an address of a freight forwarder, warehouse, distribution center, airport, hotel or PO box.
וסוכני מחסן אינם מורשים לעשות שימוש בחפצים האלה.
And Warehouse agents aren't allowed to actually use these artifacts.
חברי ההנהלה של מחסן 7 ענדו אותו.
It was worn by the Regents of Warehouse 7.
הוא היה בערך הקלאודיה של מחסן 12 והמורה שלי.
He was rather the Claudia of Warehouse 12 and my teacher.
אבל זה היה לסוכנים מחסן של 9
But it was the agents of Warehouse 9
מפותח מחסן שנראה די מושלם על הסתרת ילד.
Undeveloped warehouse that seems pretty perfect for hiding a kid.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1365. מדויק: 1365. זמן שחלף: 208 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo