הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחסן נשק" לאנגלית

חפש את מחסן נשק ב: הגדרה מילים נרדפות
arsenal
a weapons depot
המדינה הזאת היא מחסן נשק אחד גדול.
That country is one giant arsenal.
אחי, אתה מחסן נשק מהלך.
Dude, you're a walking arsenal.
ההתנגדות פשטה על מחסן נשק במרכז העיר.
The Resistance just raided a weapons depot in midtown.
יש לך מחסן נשק מרשים מאוד כאן, סרן.
It's a very impressive arsenal you have here, Captain.
אנחנו כבר מחמשים מחסן נשק בתוך הסקטור.
We've been amassing an arsenal inside the sector.
זה מחסן נשק נטוש בפינה הדרום-מזרחית.
It's a decommissioned arms depot in the southeast corner.
אנו בונים מחסן נשק מתחת לעפר.
We build an arsenal beneath the dirt.
כן התכוונו לבנות מחסן נשק עם הטסרקט.
Yes, we were going to build an arsenal with the Tesseract.
למשל, היה לך מחסן נשק רציני בבית
For example, you had a pretty serious arsenal at your house.
יש לי מחסן נשק של הוראת מתמטיקה
I have weapons of math instruction.
בפנים, יש לריצ'מונד, מחסן נשק אישי אז עלינו להתקדם בזהירות.
Inside, Richmond's got a personal arsenal, so we have to tread carefully.
היה להם מחסן נשק קטן בבית.
They had a small arsenal in their house.
אנחנו יכולים לפרק את הכל ואני אוכל לבנות מחסן נשק.
We can take it all apart, and I can build an arsenal.
אפרופו מוזר, מחסן נשק התפוצץ ק"מ ספורים מהמקום בו הוחזקת בשבי.
Speaking of funny, we've got a weapons depot that was just blown up a few clicks from where you were being held captive.
צריך למצוא מתחם גדול דיו כדי להכיל מחסן נשק.
We need to find a subterranean space large enough to house an armoury.
ההבדל היחיד הוא שמישהו נתן לו מחסן נשק גרעיני לשחק איתו.
The only difference is that someone gave him a nuclear arsenal to play with.
אמוס חושב שאת פה בשביל לבנות מחסן נשק.
Amos thinks you're over here building an arsenal.
דוקו מתכנן לשנע מחסן נשק, ואנחנו לא קרובים בכלל למציאת הגנרל.
Doku's planning to move an arsenal, and we're nowhere near finding the general.
תן את הדעת לכך, השגתי מחסן נשק גדול אחריי.
Keep in mind, I got a big arsenal behind me.
אותו אקדח שימש ב א-ב הפסקה בכל מחסן נשק של המשמר הלאומי בסולט לייק לפני תשעה חודשים.
The same gun was used in a break-in at a National Guard armory in Salt Lake nine months ago.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo