הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מחשב" לאנגלית

חפש את מחשב ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
computer
calculate
figure
reckon
machine calculating
figuring
computing
laptop tablet
supercomputer
computer-generated
PC Intersect

הצעות

351
156
150
145
116
86
69
בחר חיבור מחוברת עבודה, מחשב או ספריית SharePoint.
Select a connection from workbook, computer, or SharePoint Library.
מחשב זה אינו חלק מתחום Windows.
This computer is not part of a Windows domain.
איך אתה מחשב את כיוון הצפון באמצעות השעון?
How do you figure out where north is by using a watch?
היום נראה 250,000 וירוסי מחשב חדשים.
Today, we will see 250,000 individual new computer viruses.
למנגנון זיהוי הדיבור דרוש מחשב 400 MHz עם 128 MB של זיכרון.
Speech Recognition requires a 400 MHz computer with 128 MB of memory.
חשבונות מחשב הם גורמים קוראים חוקיים רק עבור בקשות התחזות Exchange.
Computer accounts are only valid callers for Exchange Impersonation requests.
'Outlook באינטרנט' אינו תומך בסוג זה של מחשב לקוח.
Outlook on the web doesn't support this type of client computer.
מחשב זה הוא בקר תחום לקריאה בלבד. אין אפשרות להתקין את Exchange Server 2010.
This computer is a read-only domain controller. Exchange Server 2010 cannot be installed.
מחשב זה זקוק לעדכון כדי להבטיח שמארח ה - KMS שלך יכול להפעיל את כל לקוחות Office 2016.
This computer needs an update to ensure your KMS host can activate all Office 2016 clients.
אם אינך רוצה לסנכרן את כל OneDrive, תוכל לבחור אילו תיקיות יסונכרנו עם מחשב זה.
If you don't want to sync your entire OneDrive, you can choose which folders will sync with this computer.
Dell מספקת טכנלוגיית מחשב מותאמת אישית, מוצרים, ופתרונות לעסקים ולצרכנים ביתיים.
Dell provides customised computer technology, products, and solutions to businesses and home consumers.
והטבע הוא מחשב חזק בהרבה מזה.
and nature's a much more powerful computer than that.
כברירת מחדל, Dreamweaver מציג את העיצוב שלך לסוג הצג (המראה כיצד העמוד יעובד במסך מחשב).
By default, Dreamweaver displays your design for the screen media type (which shows you how a page is rendered on a computer screen).
תוכנות לאחסון נתוני מחשב ופתרונות נתונים מבית Dell, שיסייעו לך לנהל את אתגרי הנתונים שאתה מתמודד עימם.
Computer Data storage software and data solutions from Dell to help manage your data challenges.
לשמר משאבי מחשב ייעודיים-לקבוצה מתשתית פיזית משותפת
Reserve dedicated computer resources for a group from a shared physical infrastructure
זוהי תעודת האחריות של Dell המגיעה עם מחשב זה
This is your Dell Warranty Certificate that comes with this computer
מסמכי PDF מסוימים כוללים טפסים שמיועדים למילוי באמצעות מחשב.
Some PDFs contain forms that a person is to fill out using a computer.
תבנית Photoshop Raw היא תבנית קובץ גמישה להעברת תמונות בין יישומים ופלטפורמות מחשב שונות.
The Photoshop Raw format is a flexible file format for transferring images between applications and computer platforms.
בעזרת Buzzword ניתן ליצור מסמך מכל מחשב המחובר לאינטרנט, לשתף בו עמיתים, ולסקור ולשנות אותו בצוות.
With Buzzword, you can create a document from virtually any computer on the web, share it with colleagues, and review and revise it as a team.
אין אפשרות לפתוח את Skype. כבר נכנסת דרך מחשב זה. התנתק ונסה שוב.
We can't open Skype. You are already signed in on this computer. Please sign out and try again.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13143. מדויק: 13143. זמן שחלף: 185 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo