הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מטורפות" לאנגלית

crazy
insane
crazier
crackpot
ungodly
wack
mad
are nuts
are all nuts
crazy-ass

הצעות

מבחינתי, נמאס לי מבחורות מטורפות עם בעיות.
As for me, I'm sick of crazy chicks with problems.
היו לו הרבה תיאוריות, ורובן מטורפות.
He had a lot of theories, most of them crazy.
ועד שהם מקבלים אותו, הם מכונות הרג מטורפות.
And until they get it, they're insane killing machines.
הוא צעק או עשה תנועות מטורפות?
Did Queeg rave or make insane gestures?
אבל מחשבות מטורפות שלי עבדו - בעבר.
But crazier thoughts of mine have worked in the past.
הוא יציב דרישות מטורפות אנחנו נדחה אותן.
He'll make crazy demands, and we'll reject it.
אז נכון שאת מאושרת ברמות מטורפות?
So, what, are you, just, like, crazy happy?
היו לך ניבים ועיניים מטורפות ראיתי הכול.
You had fangs and crazy eyes, I saw it all.
אני חושב שהסקתם הרבה מסקנות מטורפות בנוגע לנסיך הטמא.
I think you're drawing a lot of crazy conclusions about the Unholy Prince.
הגענו ישיש בעיניים מטורפות, הוא...
We got an elder with crazy eyes, he's...
לא פלא שאנשים פה מפתחים מחשבות מטורפות.
It's no wonder people grow up with crazy thoughts around here.
הוא ידרוש דרישות מטורפות, נדחה אותן.
He'll make crazy demands, and we'll reject it.
נמאס לי לצאת עם נשים מטורפות.
I'm tired of dating crazy women.
אלו היו שבע שנים מטורפות ונפלאות.
It's been a wonderful and crazy seven years.
תמונות מטורפות אלה מהבהבים סביבי בראש.
These crazy images flashing around in my head.
שאהיה טוב אם חיות לטאה מטורפות.
I'd be better if crazy lizard beasts.
הוא דיבר על תיאוריות מטורפות כלשהן?
Did he talk about any crazy theories?
אחרי שיצאתי עם הרבה, נשים מטורפות וציניות ממנהטן
After dating so many crazy, cynical Manhattan women,
אני זוכר כשהיית רק מכינה בובות צל מטורפות.
I remember when you were just making crazy shadow puppets.
היא השקיעה פה שעות מטורפות והפכה את הפירמה לעדיפות היחידה שלה.
She's spent crazy hours here, made the firm her only priority.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 441. מדויק: 441. זמן שחלף: 467 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo