הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מטען" לאנגלית

חפש את מטען ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

היא לא רצתה שאני ארשם למסעות מטען.
She didn't want me to sign up for cargo tours.
קיוויתי לתפוס טרמפ במטוס מטען בחזרה לבלפאסט.
I was hoping to catch a cargo ride back to Belfast.
הספרייה ואת הנספח תהיה מלאות מטען.
The library and the annex will be full of baggage.
הוא ייכנס כאילו בא לחפש מטען אבוד
He just comes in like he's picking up lost baggage.
דפיברילטור מספק מטען חשמלי ישר ללב.
A defibrillator delivers an electric charge straight to the heart.
הוא פולט מטען מגנטי שמפריע למערכת.
It emits a magnetic charge that interferes with the system.
אני נראה מסתובב הרבה מטען בימים אלה.
I seem to be carrying around a lot of baggage these days.
3 מטר, ואנחנו קולטים מטען סטטי.
Three metres, and we're picking up a static charge.
ולמה שמישהו ירצה שלל רץ מטען ריק?
And why would someone want to loot an empty cargo runner?
הצלבים מסמנים כמה מטען צריך להיות מועבר לתחנה הבאה.
The crosses signal how much cargo needs to be transported to the next station.
שהייתה המכשיר הראשון שאחסן מטען חשמלי.
Which was the first device capable of storing electric charge.
אחת שלא אכפת לה לשאת מטען רדיואקטיבי.
One that doesn't mind a radioactive cargo, you know?
הניחוש שלי יהיה ספינת מטען מוסוות -
Well, my guess would be a cloaked cargo ship.
ספינת מטען שנשלחה לאזור דיווחה על הרס מוחלט.
A cargo ship dispatched to the area has reported complete and utter devastation.
סאטון הזכירה משהו לגבי העברה של מטען.
Where's Julia? - Sutton did mention something about transporting cargo.
מתברר שאיבדת טייס מטען די פטפטן.
Apparently, you've lost a rather talkative cargo pilot.
והם הטיסו מספר טיסות מטען, ואז הוציאו אותו משירות.
And then they flew a few cargo flights, and took it out of service.
הם מספקים מטען מיקרו האונה הקדמית שלו.
They deliver a micro charge to his frontal lobe.
אנחנו רכשנו מטען יקר ביותר שחייב להיות מאוחסן בתוכו.
We have acquired a most precious cargo that must be stowed within.
מצאנו מטען נוסף על זה לעמדת מחשב ששכר באינטרנט קפה.
We found another charge on it for a computer station he rented at an Internet cafe.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2482. מדויק: 2482. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo