הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מטען חשמלי" לאנגלית

חפש את מטען חשמלי ב: הגדרה מילים נרדפות
electrical charge
electric charge
מישהו שתל מטען חשמלי במשאבת הדלק.
Somebody planted an electrical charge in the fuel pump.
כל זהב שהיה נמצא במיכל היה מועבר בעזרת מטען חשמלי לכפית.
Any gold present in the container would have been transferred via electrical charge to the spoon.
שהייתה המכשיר הראשון שאחסן מטען חשמלי.
Which was the first device capable of storing electric charge.
זה מה שקורה כשאתה מפעיל מטען חשמלי קבוע.
This is what happens when you introduce a constant electric charge.
מטען חשמלי הרבה יותר חזק ממה שאפשר לקבל עם אמצעים רגילים.
A much, much stronger electrical charge Than what you were able to get using conventional means.
אך לאלקטרון יש שותף נייטרלי בשם נויטרינו, שהוא נטול מטען חשמלי ובעל מסה זעירה ביותר.
But the electron also has a neutral partner called the neutrino, with no electric charge and a very tiny mass.
כשיצאתי של הערפל, כל תא בגוף שלי היה מטען חשמלי שונה.
When I came out of the mist, Every cell in my body had a different electrical charge.
אתה מבין שיכול להיות שבכל העולם הזה יכול להיות מטען חשמלי גבוה.
You do realize that the whole surface of the planet could have a high electrical charge.
הם מתחברים ונעשים זהים, הם מתחילים להסתובב באותו כיוון כי יש להם אותו מטען חשמלי,
They begin spinning the same direction because they have the same electrical charge.
רוב תופעות מזג האוויר מסומנות, לא משחק מלים מיועדים, על ידי השינוי של מטען חשמלי ולחץ באטמוספרה.
Most weather phenomena are marked, no pun intended, by the change of electric charge and pressure in the atmosphere.
כדי שתתרחש אינטראקציה, שני הפרוטונים, לכל אחד יש מטען חשמלי חיובי וכך הם יהדפו אחד את השני,
For any interaction that happen there's two proton, each has a positive electric charge and so they would repell each other.
מטען חשמלי מכבה אותה
Electrical charge shuts it down.
מסה זעירה ללא מטען חשמלי
Minuscule mass, no electrical charge.
מסה זעירה ללא מטען חשמלי
No mass, no electrical charge.
מטען חשמלי אדיר?
ללא מטען חשמלי הם עוברים דרך
Minuscule mass, no electrical charge.
אעביר מטען חשמלי מאסיבי דרך מוחו של לוויתן הכוכבים.
I'm going to pass a massive electrical charge through the Star Whale's brain.
חשמל סטטי מטען חשמלי נגרם מחוסר איזון של אלקטרונים
An electrical charge caused by an imbalance of electrons on the surface of a material.
אז כשמצרפים שני קווארקי מעלה וקווארק מטה אחד כדי ליצור פרוטון, יש לו מטען חשמלי של פלוס אחד.
So when two up quarks and a down quark are combined to make a proton, it has a total electric charge of plus one.
מטען חשמלי חיובי וכך, הם יהדפו אחד את השני אז צריך להביא אותם מספיק קרוב אחד לשני.
For any interaction that happen there's two proton, each has a positive electric charge and so they would repell each other.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 81. מדויק: 81. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo