הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מטרה" לאנגלית

חפש את מטרה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

115
115
הוא מה שמעניק מטרה ומשמעות לחיינו.
It's what gives purpose and meaning to our lives.
האם ישנה טכנולוגיה לכל מטרה בתקופתנו בוודאי.
Is there a general purpose technology of our era? Sure.
עימותי AcceptMerge בסביבת העבודה דורשים מטרה.
AcceptMerge on namespace conflicts requires a target.
סברינה משחררת ומחריבה מטרה נוספת עבור הנשים.
Sabrina lets it rip and Obliterates another target for The women.
התאריך והשעה שבהם הנתונים עבור מטרה זו סוכמו לאחרונה.
Date and time when the data for this goal was last rolled up.
ואנחנו מחזיקים בתוך ליבנו מטרה אחת אצילית.
And we hold in our... Collective hearts One noble goal.
מהי תוכנית הפעולה ללכידת מטרה ולביצוע?
What's the action plan for target acquisition and rendition?
סרוק את הערוצים הרגילים ונסה למצוא מטרה פוטנציאלית.
Scour our usual channels, see if we can find a potential target.
תחושה של מטרה עזר לך להרפות מהעבר.
a sense of purpose helped you let go of the past.
מלחמה זרה הוכרזה, וכל לאיזו מטרה?
A foreign war was declared, and all to what purpose?
זה מהנה, וזה משרת מטרה חשובה
It's enjoyable, and it serves an important purpose.
אנו צריכים סריקה רחבה עם חיפוש מטרה מדויק.
We're going to need a broad sweep with a hard target search.
כולנו קולטים את אותה מטרה, אדוני
We're all picking up the same target, Sir.
דיימון, אני מצטערת שנתתי לחייך מטרה.
Damon, I'm sorry that I gave your life purpose.
אתה המקצועני אני לעולם לא מחמיץ מטרה?
Are you the pro? - I never miss my target.
ואנחנו לא שומרים דברים שאין להם מטרה.
And we don't keep things here that have no purpose.
אין מטרה, אנחנו לא מתפתחים.
We still have no purpose, we don't develop.
הם מיפו כל מטרה לאומית מאובטחת מזרחית למיסיסיפי.
THEY MAPPED OUT EVERY NATIONAL SECURITY TARGET EAST OF THE MISSISSIPPI.
בלי קרבן מטרה מסויים, נצטרך להתרכז בזירות הפשע
Without a specific target victim, We need to concentrate on the crime scenes
נתוני הסיכום עבור מטרה זו התעדכנו ידנית. Microsoft Dynamics CRM לא יסכם את הנתונים אוטומטית עבור מטרה זו.
The rollup data for this goal was updated manually. Microsoft Dynamics CRM will not roll up the data automatically for this goal.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5833. מדויק: 5833. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo