הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מידה" לאנגלית

חפש את מידה ב: הגדרה מילים נרדפות
size
measure
degree
extent
proportion
well amount
of measurement
tat
level
tit
scale same
important
standard

הצעות

היופי הוא באמת מידה אחת שמתאימה לכולם.
See, Beauty Truly Is One Size That Does Fit All.
אני מפיל את הקלפים ואתה - איזו מידה?
I drop the cards and you - which size?
אני חושב שהרווחתי מידה מסוימת של סיפוק
I think I've earned a certain measure of contentment.
מציין אם המידה היא מידה רגילה או מחושבת.
Indicates whether the measurement is a normal measure or calculated.
Dell בודקת את המחשבים הניידים כדי להבטיח מידה רבה יותר של עמידות ומהימנות.
Dell tests its notebooks to ensure a high degree of durability and reliability.
הרוצח הפגין מידה מסוימת של רוך.
Well, the killer did exhibit a certain degree of tenderness.
איזו מידה קלי קלות, אני אוהב אתגרים.
Which size? It's a piece of cake. I like challenges.
Dell מודעת לכך שאבטחה אינה פתרון מסוג "מידה אחת שמתאימה לכולם" ואנו מציעים אפשרויות לשימוש בעולם האמיתי שניתן להתאימן אישית כך שיענו לצרכים הייחודיים שלך.
Dell understands that security is not a "one size fits all" solution, and we offer real world options that can be customised to meet your unique needs.
ProSupport של Dell שוברת את המודל של "מידה אחת שמתאימה לכולם"- אתה בוחר בדיוק את מה שהארגון שלך צריך.
Dell ProSupport breaks the "one size fits all" model-you choose exactly what your organization needs.
הטיה היא מידה של סימטריה או אי-סימטריה סביב הממוצע הסטטיסטי
Skewness is a measure of symmetry or asymmetry around the statistical mean
באיזה מידה הטיטולים ששרה קונה לאבי?
but what size diapers does sarah need for abby?
אז, לאיזו מידה המדינה הזו אחראית על מעשיה?
So, to what degree is this country culpable for its actions?
פריסות דואר אלקטרוני גדולות, מחשוב Hadoop מבוזר, מסדי נתונים בקנה מידה גדול, הדמיה רפואית ומשימות אחרות בעלות דרישות נתונים תובעניות.
Large email deployments, Hadoop distributed computing, large-scale databases, medical imaging and other data-intensive tasks.
הזינו ערכים בתיבות 'יחידות מידה' כדי לציין כיצד Illustrator תפרש נתוני אורך בשעת כתיבת קובץ AutoCAD.
Enter values for Scale Units to specify how Illustrator interprets length data when writing the AutoCAD file.
משתמשי InCopy יכולים לייבא גרפיקה להעשרת הכתבות שלהם, ולבצע בגרפיקה שינויי צורה מוגבלים, כגון שינוי קנה מידה וחיתוך.
InCopy users can import graphics to enhance their stories, and make limited transformations on those graphics, such as scaling and cropping.
שינוי גודל ושינוי קנה מידה הן פעולות שונות ב - InDesign.
Resizing and scaling are different actions in InDesign.
כברירת מחדל, InDesign משנה קנה מידה של קווים.
By default, InDesign scales strokes.
באמצעות מערכת יחסים ישירה עם הלקוחות שלה, Dell פיתחה הבנה חדה של הצרכים הייחודים של סביבות מחשוב בקנה מידה גדול.
Through a direct relationship with its customers, Dell has developed a keen understanding of the unique needs of hyperscale cloud environments.
המאפיין Minimum אינו יכול להיות קטן או שווה ל - 0 בקני מידה לוגריתמיים.
The Minimum property cannot be less OR equal than 0 on logarithmic scales.
ואנחנו שוב זקוקים לכך נואשות בקנה מידה גלובלי.
And that's desperately what we need again on a global scale.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2735. מדויק: 2735. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo