הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מייד" לאנגלית

הצעות

58
42
שינויים מסוימים אינם מופיעים מייד בחלונית Assets.
Certain changes don't appear immediately in the Assets panel.
שינוי השפה ישתקף מייד על מסך הטלוויזיה.
The language change will immediately be reflected on your TV screen.
קראתי לך לבוא מייד בגלל עניין זה.
I called you to come right away because of this matter.
צריך כאן אמבולנס מייד עם חימום וחמצן.
We need an EMS unit here right away with heat and oxygen.
לך ישר לשירותים ותסיר את האיפור מייד.
Head down to the toilet and remove the makeup right now.
תספר לי משהו מייד או שהמסיבה מבוטלת.
You tell me something right now or the dinner party's cancelled.
אם נשמע משהו נודיע לכם מייד.
If we hear anything, you'll be notified immediately.
אם לא תתפזרו מייד, נעצור אותכם
If you do not disperse immediately, we will arrest you.
אם תכבה אותו, המשטרה תגיע מייד.
If you disconnect it, the police it will go immediately.
לפחות הם לא יהרגו אותנו מייד במקום.
At least theywon't kill us right away on the spot.
אבל מצאתי את הפרס בקופסא מייד.
But I found the prize in the box right away.
וכך ידעתי מייד שהוא בוודאות אינו ניקולס ברקלי.
And so I knew right away that absolutely he was not Nicholas Barclay.
אני אקרא לכרטיסן לסדר זאת מייד.
I'll get the porter to fix it right away.
בקשי ממנו להגיע לרובע השלישי מייד.
Ask him to come down to the Third Precinct right away.
אבל אילו לקחתי אותו מייד, לבית-חולים
But if I had taken him to the hospital right away...
אתה צריך להגיע לאחוזה לוונטל מייד.
You need to get to the Lowenthal mansion right away.
אסוף את אנגוס וקח אותו לחדרו מייד.
Go and collect Angus and take him to his room immediately.
אנחנו צריכים להתחיל בהגדרה במעבדה ועבודה על חיסון התערובת מייד.
We need to start setting up a lab and working on the blend vaccine right away.
אני אתן השופט יודע שאנחנו רוצים שימוע מייד.
I'll let the judge know we want a hearing right away.
הסושי צריך להיאכל מייד לאחר הגשתו.
The sushi must be eaten immediately after it is served.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4380. מדויק: 4380. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo