הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מילה במילה" לאנגלית

חפש את מילה במילה ב: הגדרה מילים נרדפות
word for word
verbatim
letter
word-for-word
actual words
word by word
literally
אל תתרגם אנגלית ליפנית מילה במילה.
Don't translate English into Japanese word for word.
אם היית יודע הסיפור שלי מילה במילה
If you knew my story word for word
יכולתי לדקלם לך אותו מילה במילה.
I could recite it to you verbatim.
זו ההודעה של הרוצח מילה במילה.
It's the killer's message verbatim.
הוא רשם את מה שרציתי, מילה במילה.
he wrote what I wanted, word for word.
מילה במילה, זו בדיוק ההבטחה שהוא דורש ממני?
Word for word, this is precisely the assurance that he demands of me?
זה בדיוק מה שדניס ת'ורפ חושב כמעט מילה במילה.
Well that is exactly what Dennis Thorpe thinks almost word for word.
תגידי לי מה הוא אמר בדיוק, מילה במילה.
Tell me exactly what he said, word for word.
זה היה מילה במילה מתוך הספר שלי.
That was out of my book word for word.
זה מה שניבאתי בפני ג'וני, ממש מילה במילה.
This is what I predicted to Johnny, virtually word for word.
שבע דקלמה את הפסקה שכתבתי מילה במילה.
Seven recited a passage I'd written word for word.
סימנתי מספר קטעים בספר שהופיעו מילה במילה בדו"ח שלך
I underlined some of the passages that show up verbatim in your report.
כל מה שתראו הוא מילה במילה מתוך הקלטת.
Everything I do is word for word off a tape.
חזרתי מילה במילה על מה שהוא אמר.
I repeated what he said word for word.
הכתבה הזו דקלמה את השיחה שלנו מילה במילה.
That article recites our conversation verbatim.
שילדים היו מסוגלים לדקלם אותו ולשיר את השיר מילה במילה...
It got to be so popular that children could recite it and sing the song word for word...
יש לי הצהרות מ הקצינים אחרים בזירת אירוע כמעט מילה במילה.
I have statements from the other officers at the scene practically word for word.
אבל זה מלפני שבע שנים, ואת מצטטת זאת מילה במילה...
But that was seven years ago, and you're quoting it verbatim.
זה מה ששמענו מילה במילה מניקולס.
That's verbatim to what we heard from Nichols.
הסכמתי שתציץ במחברת שלי, והעתקת ממני מילה במילה.
I said you could look at my notes and you copied my paper word for word.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 226. מדויק: 226. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo