הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מיליון דולר" לאנגלית

million dollars million-dollar mil
a billion dollars
half-a-million dollars

הצעות

אגב, שמעתי שהפסדת 4 מיליון דולר
Speaking of screwed, I heard you lost four million dollars.
אבל אנחנו דורשים מיליון דולר, אז...
But we're asking for a million dollars firm, so...
ראיתי הזדמנות להרוויח 750 מיליון דולר ביום אחד.
I just saw an opportunity to make 750 million dollars in a day.
חמישה מיליון דולר ומקלט בארה"ב בזהות חדשה.
Five million dollars and asylum in the United States under a new identity.
שתוכל לעשות עם 100 מיליון דולר...
There's plenty you could do with a hundred million dollars.
בזבזתי 30 מיליון דולר ועשר שנים מחיי.
I spent 30 million dollars and 10 years of my life.
אתה עומד להרוויח למעלה מחמישה מיליון דולר בשנתיים הקרובות.
You stand to make over five million dollars in the next two years.
יש לך 40 מיליון דולר מוברחים בגרב?
You've got 40 million dollars stashed away in a sock?
מחציתו שלך ושל טרסה, שני מיליון דולר.
Half of it is yours and Teresa's. Two million dollars.
אנחנו מעוניינים לשלם לך 2 מיליון דולר עבור פרסומת למצלמה.
We'd like to pay you two million dollars to do a camera commercial.
היא ירשה מיליון דולר וכשהיא מתה זה נפל לחיקי
She inherited a million bucks And when she died, it came to me
מיליון דולר אמריקאי וחיים חדשים במדינה חדשה.
$1 million US and a new life in a new country.
לא מספיק שגייסתי מעל מיליון דולר ברבעון הזה?
It's not enough that I've raised over a million dollars this quarter?
כמו מיליון דולר שהוכנסו למכונת כביסה בשלב הסחיטה.
Like a million bucks, thrown in the washing machine and set on spin.
אחרי שהמחזה הסתיים, הרגשתי מיליון דולר.
After the play was over, I felt like a million bucks.
הוא נווד עם מיליון דולר בתוך שקית.
He's a drifter with a million dollars in a bag.
היו במטוס ארבעה מיליון דולר השבוע.
We think that there are about four million on board was this week.
קונה שילם 10 מיליון דולר בעבור הווירוס והנוגדן.
A buyer's paying $10 million for the virus and the antidote.
אחת מהמזוודות הללו מלאה בזהב טהור בשווי מיליון דולר.
One of these briefcases is filled with a million dollars' worth of solid gold.
אובדן ראיה בעין אחת שווה מיליון דולר
Loss of sight in one eye is worth $1 million.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5389. מדויק: 5389. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo