הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מים" לאנגלית

הצעות

433
410
אני עומד בבריכה של מים מים?!
I am standing in a pool of water!
אתמול ביקשתי מכם לחשוב על חומרים אחרים שאפשר למלות בבלון מים מים!
Yesterday I asked everyone to think of other liquids... you could fill a balloon with. Water?
וזהו מעין מאגר מים לכל העונות.
And it's a kind of water body for all seasons.
וממשלות לא הצליחו לספק מים נקיים.
And governments have not been able to provide clean water.
מים הוגדרו כזכות אנושית ע"י האומות המאוחדות.
Water has been declared a human right by the United Nations.
אז, שוב, התבקשנו לתכנן משאבת מים לחברה שנקראת ApproTEC בקניה.
So, again, we were asked to design a water pump for a company called ApproTEC, in Kenya.
ואז היא מעוגנת עם מים בתחתית.
And then it's ballasted with water at the very bottom.
דוגמאות של המנעות מאובדן מים נמצאות בעצים ושיחים.
Examples of avoidance of water loss are found in trees and shrubs.
ואז יש לכם הרבה מים שניתזים מהאספלט.
Then you can have a lot of splash water in the asphalt.
קופא ושיהיו 3 ק"מ של מים בינינו.
Freezing, and there's 10,000 feet of water between us.
החיים בלגונה תלויים בשטף יומיומי של מים מהאוקיינוס הפתוח.
Life in the lagoon depends on a daily flushing of water from the open ocean.
הרבה מים טריים, אספקת מזון בשפע.
Lots of fresh water, seems like a plentiful food supply.
זכויות שנסחטו מהדכוי הבריטי כמו מים מאבן.
Rights that were squeezed from British oppression like water from a stone!
מים נכנסים מלמעלה ומזון יוצא מתחת.
Water goes in the top, and food comes out the bottom.
יש מים רבים שעוברים תחת הגשר.
There's a lot of water passed under the bridge.
זה קורה כשאנשים לא שותים מספיק מים
It happens when they are not getting enough water to drink.
אין אזור מים מספיק גדול בהוליווד.
There's no body of water large enough in Hollywood.
תחילה, נצטרך למצוא מקור מים טוב.
We'll need to find a good source of water first.
כל הזמן ביקשתי מים כי הייתי מיובש.
I kept asking for water, because I was so dehydrated.
אוכל לקבל קצת מים וכמה טבליות מלח?
Can I get some water, a couple of salt tablets?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17632. מדויק: 17632. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo