הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מישהו ייפגע" לאנגלית

someone gets hurt
anyone gets hurt
someone's gonna get hurt
somebody gets hurt
somebody's gonna get hurt
מה אם מישהו ייפגע, והמשטרה תופיע?
What if someone gets hurt And the police come?
בכל מקום שאני הולך, מישהו ייפגע.
Everywhere I go, someone gets hurt.
אם מישהו ייפגע, זה אשמתי.
If anyone gets hurt, it's my fault.
אם מישהו ייפגע אני מספרת לאסטבן, איך ניסית לירות בי וכל הלב שלו ישבר עליך.
If anyone gets hurt, I'm telling Esteban how you tried to shoot me, and his heart will break all over you.
מה שאתה עושה הוא נגד פרוטוקול, כך שאם אתה מסכן את ניתוח או אם מישהו ייפגע,
What you're doing is against protocol, so if you endanger an operation or if anyone gets hurt,
מה קורה אם מישהו ייפגע?
"ואז מייקל הבין שאולי מישהו ייפגע"
And Michael realized that perhaps somebody would get hurt.
אם מישהו ייפגע, לא לצווח ולזוז
If someone gets hit, don't shout or rush about.
אנחנו לא רוצים, שעוד מישהו ייפגע כולל אחיך.
We just don't want to see anyone else get hurt, including your brother.
למה שלא תמסור אותה לוויטמור לפני שעוד מישהו ייפגע?
Why don't you just give it to Whitmore before someone else gets hurt?
אם הם לא יבואו בהקדם מישהו ייפגע!
If they don't come soon, somebody's going to get hurt!
לארי, בבקשה, לפני שעוד מישהו ייפגע!
Larry, please, before someone else is hurt!
נקווה שיבטלו אותה לפני שעוד מישהו ייפגע.
Hope they do before more happens.
אנחנו צריכים לעצור את מי שעומד מאחורי זה לפני שעוד מישהו ייפגע.
We have to stop whoever's behind this before someone else gets hurt.
אתה יודע מה, מתוק, דבש, זה איך מישהו ייפגע.
You know what, sweetie, honey, this is how somebody gets hurt.
מה זאת אומרת, זה לא רק שנינו עכשיו ובסוף מישהו ייפגע.
It isn't just the two of us now, and eventually somebody's going to wind up hurt.
אם עוד מישהו ייפגע אני תוקע בך חץ.
Anyone else gets hurt and I'll put an arrow in you.
בכל פעם שאנחנו ביחד, משהו קורה, ומישהו ייפגע.
Every time we're together, something happens, and someone gets hurt.
ניכנס מהר מדי, ומישהו ייפגע.
Go in too quickly, someone will get hurt.
אם תסכימי לכל מה שאני אומר, אז נפספס פה משהו, ומישהו ייפגע.
If you agreed with everything I said, then we would miss something, and someone would get hurt.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo