הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכבד" לאנגלית

חפש את מכבד ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
respect
honor
honour
grace
respected
respectful
honored
honoring respecting
disrespect
dignify
disrespecting
disrespectful
appreciate
liver

הצעות

חמשת יסודות האדמה אני מכבד ומזמן אתכם.
Five elements of the earth, I respect and invoke thee.
נראה שאני לא מכבד אותך כמו בעבר
I guess I don't respect you like I used to.
מדוע שאבטח באדם שלא מכבד את המסורת?
Why would I trust a man who won't honor tradition?
כפי שאמרתי אני אך מכבד עיר זו.
As I said, I but honor this city.
אתה עדיין מכבד כרטיסי אשראי מוזלים?
You still honour those discount credit cards?
כשאתה מכבד אנשים אתה לא מפחד מהם.
When you respect people, you aren't afraid of them.
רוצה לשמוע עוד קוד שהוא לא מכבד?
You want to know another code this guy doesn't respect?
אני לא אסבול צוות שלא מכבד אותי.
I will not tolerate a crew that does not respect me.
אני מכבד את האנשים שמושכים בחוטים.
I respect the people who deftly pull the strings of power.
הוא אפילו אינו מכבד בד כי אנחנו הולכים על.
He does not respect even the canvas that we walk on.
אני אוהב את הבת שלך ואני לגמרי מכבד אותה.
I love your daughter, and I totally respect her.
אני מכבד את מותו של ריצ'רד ניקסון
I honor Richard Nixon's death by getting drunk
תמצא דרך להראות לו שאתה מכבד את העבר שלו.
Find a way to show him that you respect his point.
בחרתי ורחם על אלה אני מכבד.
I chose to spare those I respect.
אני מכבד את ארצי, כפי שתמיד עשיתי.
I honor my country, as I always have.
אני מכבד את המצרים העתיקים יותר מדי בשביל זה.
I respect the ancient Egyptians far too much for that.
אז ברור שהוא אינו מכבד אותך.
So clearly, it doesn't respect you.
בני, אני מכבד אותך בשל זה.
My boy, I honor you for it.
(מדבר בקוריאנית) אתה מכבד אותנו בנוכחותך.
(speaks in Korean) You honor us with your presence.
אני יודע שאתה לא מכבד אותי.
I know that you don't respect me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2231. מדויק: 2231. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo