הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכוון" לאנגלית

חפש את מכוון ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

זה היה "אותך" מכוון וברור
It was a very deliberate and distinct "you."
ראיות היינו מציעות כי השינוי יכול להיות מכוון.
Evidence would suggest that the alteration may have been deliberate.
כשאני עושה משהו למישהו זה מכוון.
When I do something to a person it's intentional.
במיוחד אם אנחנו מתעסקים עם שחרור מכוון.
I mean, especially if we're dealing with an intentional release.
והוא היה מכוון לטיהור אוטומטי ברגע שמישהו נכנס פנימה.
And it was set for auto-decon as soon as someone stepped inside.
זה עדיין מכוון על מנהרת הזמן שלנו.
It's still set for our Time Tunnel.
זה כמעט כאילו עומס היתר היה מכוון.
It's almost as if there was a deliberate overload.
וזה יהיה עינוי עבורי אם תחשדי שהיה זה מכוון.
And it would be torture for me... if you suspected that it was deliberate.
אלוהים, זה היה כל-כך מכוון.
God, it was all so deliberate.
אנחנו לא יודעים אם הפשע הזה היה מכוון או מקרי.
We don't know if this crime was intentional or reckless.
השעון הזה אמור להיות מכוון מה קרה איתו?
That clock should be set. What's wrong with it?
היא לא העיזה לספר שזה היה מעשה מכוון.
She couldn't bear to mention a possibly deliberate act.
הפרוייקט הגמור מכוון להיות יותר מרק תחנת כח.
The finished project is meant to be more than just a power station.
שמור נאבק ואני יהיה מכוון לבר מתחם.
Keep struggling and I'll be aiming for a compound fracture.
יש פה חטטן עם איצטרובל מכוון עלי!
There's a peck here with an acorn pointed at me!
גם אם מיקום החורים מגלה שהוא מכוון נוראי.
Even if the location of the holes reveals him to have terrible aim.
ובכן, לפחות מישהו מכוון אותי לאמת.
Well, at least somebody is pointing me towards the truth.
אלוהים לעולם לא מכוון נשים להיות לבדם.
The lord never intended for women to be on their own.
זאת כיוון שהוא לא כבר מכוון למטרה.
That's because he hasn't been aiming for the target.
תמיד יש משהו רשמי באקדח מכוון.
There's always something formal about the point of a pistol.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2531. מדויק: 2531. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo