הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכונת כתיבה" לאנגלית

חפש את מכונת כתיבה ב: הגדרה מילים נרדפות
הכלי מכונת כתיבה מספק פתרון פשוט ויעיל למילוי טפסים אלה.
The Typewriter tool provides a simple solution for filling out such forms.
השתמשו בכלי מכונת כתיבה להוספת מלל בכל מקום שתרצו בעמוד PDF.
Use the Typewriter tool to type text anywhere on a PDF page.
הכלי מכונת כתיבה דומה לכלי תיבת מלל, אך כולל ערכת מאפיינים אחרת כברירת מחדל.
The Typewriter tool is like the Text Box tool, but includes a different set of default properties.
[סטטי] [מפתחות מכונת כתיבה נקישות]
[Static] [Typewriter keys clacking]
מאז חג הפסחא האחרון אני מבקשת ממר פוארו מכונת כתיבה חדשה.
Ever since last Easter I've been asking Mr. Poirot for a new typewriter.
לך קלטת צבע של מכונת כתיבה?
you got color tape of typewriter?
זכויות מורחבות אלה כוללות גם יכולת להוסיף הערות, להשתמש בכלי מכונת כתיבה ולהוסיף חתימה דיגיטלית למסמך PDF.
These extended rights also include the ability to add comments, use the Typewriter tool, and digitally sign the PDF.
ב - Reader, הכלי מכונת כתיבה זמין רק אם מחבר המסמך הפעיל את הכלי למשתמשי Reader.
In Reader, the Typewriter tool is available only if the document author enables it for Reader users.
אין לנו מושג מי הוא ב הקצה השני של מכונת כתיבה ש.
We have no idea who's at the other end of that typewriter.
משקפי שמש, כדורי גולף, ריק ג'יימס 8- מסלול, מכונת כתיבה
Sunglasses, golf balls, Rick James 8-track, typewriter...
מאפשר למשתמשים לשמור נתוני טופס, להשתמש בכלי מכונת כתיבה, וכן להוסיף הערות וחתימה דיגיטלית לקובצי PDF שבתיק.
Enables Reader users to save form data, use the Typewriter tool, add comments, and digitally sign component PDFs.
לשינוי מאפייני המלל, בחרו במלל, ולאחר מכן השתמשו בכל אחד מהכלים הבאים בסרגל הכלים 'מכונת כתיבה':
To change the text properties, select the text, and then use any of the following tools in the Typewriter toolbar:
הכלי מכונת כתיבה מאפשר גם ליצור מלל חדש, אך מספק פחות אפשרויות לשינוי מלל חדש לעומת הכלי תיקון מלל.
The Typewriter tool also lets you create new text, but provides fewer options to modify new text than the TouchUp Text tool.
כדי לערוך שוב את המלל, בחרו בכלי מכונת כתיבה ולחצו פעמיים בתוך המלל של מכונת הכתיבה.
To edit the text again, select the Typewriter tool, and then double-click the Typewriter text.
כדי להעביר או לשנות גודל של גוש מלל, לחצו על הכלי בחירה, לחצו על גוש מלל מסוג מכונת כתיבה, וגררו את גוש המלל או אחת מפינותיו.
To move or resize Typewriter text block, select the Select tool, click a Typewriter text block, and drag the text block or one of its corners.
מכונת כתיבה למר וייט
Typewriter for Mr. White?
אין שום מכונת כתיבה.
There is no evidence, and no typewriter.
הוספת מלל בכלי מכונת כתיבה
Add text using the Typewriter tool
סקירה על הכלי מכונת כתיבה:
Typewriter tool overview:
משתמשי Reader יכולים להשתמש בכלי מכונת כתיבה אם מחבר המסמך הפעיל את השימוש בכלי מכונת כתיבה במסמך PDF זה.
Reader users can use the Typewriter tool if the document author enables use of the Typewriter tool for that PDF.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 139. מדויק: 129. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo