הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכור לעבודה" לאנגלית

חפש את מכור לעבודה ב: הגדרה מילים נרדפות
אני מודה שאני קצת מכור לעבודה.
Well, I'll admit I'm a bit of a workaholic.
עכשיו אתה רובוט מכור לעבודה שאני לא מזהה.
Now you're like this unrecognizable workaholic robot.
את נעשית מטורפת שמכורה לעבודה, וזה בדיוק סוג ההתנהגות הלחוצה שמובילה ל...
You are becoming a sick, workaholic this is exactly... the kind of nervous, overwrought behaviour that leads to -
היא מכורה לעבודה, היא תלך עוד 5 דקות.
Workaholic. She'll be out of here in five minutes.
אתה ממש מכור לעבודה, ועלולה לעבור איזו שנה עד שתרים את הראש מהמחבת או משהו, ואתה כבר כמעט בן 42.
You're a total workaholic, and it could be like a year before you look up from your griddle or whatever, and then you'll be pushing 42.
מכורה לעבודה וגם בחורת רייבים.
Workaholic slash rave chick girl.
היא זועקת מכורה לעבודה ובודדה?
It screams lonely workaholic.
היא גם ידעה שהוא מכור לעבודה.
She also knew he was a workaholic.
כי אתה מכור לעבודה שיוצר עבודה כדי להימנע מעבודה אמיתית.
Because you're a workaholic who creates work to avoid real work.
אין בחורה אני מניח שאני מכור לעבודה.
Well, I guess I'm a workaholic.
בעלי, הוא היה מכור לעבודה ואלכוהוליסט.
My husband, he was a workaholic and alcoholic.
קצת מכור לעבודה, לפי אישתי.
Bit of a workaholic, according to my wife.
כלומר, במקרה הכי טוב, הוא מכור לעבודה.
I mean, best case scenario, he's a workaholic.
כלומר, בובי היה מכור לעבודה, נכון?
I mean, Bobby was a... a nut job magnet, right?
איזה סוג של מכור לעבודה הבחור הזה?
What kind of workaholic is this guy?
אני חושב שהוא מכור לעבודה שלו.
I think he's a Workaholic.
הנעליים שלו, קצת מכור לעבודה.
אבל אם היית זורקת אותו מסיבה אחרת, כמו שהוא מכור לעבודה עם תסביך אלוהים.
But if you were to dump him for some other reason, like he's a workaholic with a god complex... hanson.
את מהקבלה, נכון אני רואה שאתה מכור לעבודה.
You're from Receiving, aren't you? I see you're a workaholic.
ניגן בפסנתר, בילה עכשיו אתה רובוט מכור לעבודה.
Now you're like this unrecognizable workaholic robot.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 91. מדויק: 87. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo