הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכל" לאנגלית

הצעות

1337
1189
803
361
356
275
265
232
השורדים היחידים מכל הבלאגן נמצאים איתי.
The only other survivors from the whole mess are with me.
כנראה שעדיף בשבילה שהיא תשכח מכל העניין.
It's probably better for her to forget about the whole thing.
אולי היא מקווה להתחמק מכל העניין.
Maybe she's hoping she'll avoid the whole thing.
קיבלנו נתונים מארגון Gallup, שאתם מכירים מכל הסקרים הפוליטיים שמתקיימים לאחרונה.
We got data from the Gallup Organization, which you know from all the political polls that have been happening lately.
שמור את המסמכים שלך ב - OneDrive כדי להגיע אליהם מכל מכשיר.
Keep your documents in OneDrive to get to them from any device.
שמור את כל קבצי Office שלך ב - OneDrive וגש אליהם מכל מכשיר.
Keep all your Office files on OneDrive and access them from any device.
מקם הערות, רשימות ורעיונות ב - OneNote, ותוכל לגשת אליהם מכל מכשיר.
Put notes, lists, and ideas in OneNote and access them from any device.
הממשלה מנתקת אותם מכל שירותי הדפוס בברטיסלבה
The government cutting them off from all the printing facilities in Bratislava.
15-20% מכל ההריונות מסתיימים בהפלה.
Fifteen to 20 percent of all pregnancies result in miscarriage,
בחר באפשרות 'הבא' כדי להסיר את עדכון (loc.UIProductName) מכל המוצרים במחשב זה.
Please select Next to remove Update (loc.UIProductName) from all products on this computer.
כדי שהאפקט Slide יפעל כהלכה, רכיב היעד חייב להיות מוקף בתג מכל בעל מזהה ייחודי.
For the Slide effect to work properly the target element must be wrapped in a container tag that has a unique ID.
Dell משתפת פעולה עם ספקי התוכנה המובילים בשוק כדי לספק את יתרונות הווירטואליזציה לסביבות מכל הגדלים.
Dell Partners with the marketing leading software providers to make the benefits of virtualization to environments of all sizes.
מערכת ההפעלה Windows 7 כוללת מגוון של מהדורות המיועדות לסייע לעסקים מכל הגדלים לעבוד ביעילות רבה יותר.
The Windows 7 operating system has a range of editions designed to help businesses of all sizes work more effectively.
היער מלא חיות וציפורים מכל הסוגים.
The forest is full of birds and animals of all kinds.
הקווים החלקים של המחשב השולחני Vostro 330 ייראו נהדר מכל זווית.
The smooth lines of the Vostro 330 Desktop will look great on your desk from any angle.
ניתן גם לייבא תמונות שנסרקו ישירות מכל סורק הכולל מודול תוסף תואם Photoshop.
You can also import scanned images directly from any scanner that has a Photoshop-compatible plug-in module.
בעזרת Buzzword ניתן ליצור מסמך מכל מחשב המחובר לאינטרנט, לשתף בו עמיתים, ולסקור ולשנות אותו בצוות.
With Buzzword, you can create a document from virtually any computer on the web, share it with colleagues, and review and revise it as a team.
השתמש באפליקציית OneDrive for Business כדי להציג ולשמור קבצים בענן כך שתוכל לגשת אליהם מכל מכשיר.
Use the OneDrive for Business app to view and save files in the cloud so you can access them from any device.
הוא הולך מכספומט לכספומט בשכונה שלו משיכת מזומנים מכל חשבונותיה.
He's going from ATM to ATM in his neighborhood pulling cash from all her accounts.
יש בניינים מכל הצדדים של שדה התעופה.
There's nothing but sitting on every side of the airport.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19986. מדויק: 19986. זמן שחלף: 186 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo