הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מכל סוג שהוא" לאנגלית

חפש את מכל סוג שהוא ב: הגדרה מילים נרדפות
of any kind
of any sort
Dell אינה מעניקה הבטחה, ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא המתקשרים לחומרים שהוצגו במסמך זה.
Dell makes no promise, representation or warranty of any kind relating to the material set forth in this document.
אני לא פרמקולוג או רופא מכל סוג שהוא.
I'm not a pharmacologist or doctor of any kind.
לקורבנות יש פחד מנוזל מכל סוג שהוא.
Victims have a visceral fear response to liquid of any sort.
מס אין עינוג מכל סוג שהוא.
No. No pleasuring of any sort.
נראה שיש מעט טופוגרפיה מכל סוג שהוא.
There appears to be little topography of any kind.
לא, אין סימנים למחלה או זיהום מכל סוג שהוא
No, no signs of illness or contamination of any kind.
אני שואף לפרסום מכל סוג שהוא.
I am pursuing fame of any kind.
אני מתנגד לאלימות מכל סוג שהוא.
I'm against violence of any kind.
הלקוח שלי אינו מחוייב להציג תיעוד מכל סוג שהוא.
My client is not obliged to produce medical records of any kind.
אינכם רשאים לערוך משימות תוקפניות מכל סוג שהוא, האמנם?
You're not allowed to conduct any offensive missions of any kind, is that right?
מחשבון צריכת האנרגיה ללקוח של Dell נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת וניתן "כפי שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מכללא.
The Dell Client Energy Calculator is subject to change without notice and is provided "as is" without warranty of any kind, express or implied.
אני מבטיחה לא לתת לו העלאה או קידום מכל סוג שהוא.
I promise not to give him a raise or a promotion of any kind.
זה אומר "התקשר למר בלאק בשביל עבודות מוזרות מכל סוג שהוא".
Says to "call Mr. Black for odd jobs of any sort."
ככל הנראה, אין נפגעים מכל סוג שהוא.
Apparently, no injuries of any kind.
אסור לך לשאת נשק מכל סוג שהוא, גם סכין
You're not to carry a weapon of any kind, especially a knife.
בלי גבינה רכה, מכל סוג שהוא
No soft cheeses of any kind.
אתה יודע, אחד שאינו כרוך בשום תאונות מכל סוג שהוא.
You know, one that doesn't involve any accidents of any kind.
אתה עוסק בכל טכסים לא מוגנים מכל סוג שהוא?
Have you engaged in any unprotected rituals of any kind?
אנו מנועים מלהשתמש בפרסום מכל סוג שהוא, אדוני.
We are not permitted to engage in advertising of any kind, sir.
או מחויבת לעבודה מכל סוג שהוא במהלך 6 חודשים לפחות
Or engage in employment of any kind for at least six months.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 186. מדויק: 186. זמן שחלף: 216 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo