הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מלך אנגליה" לאנגלית

ואני הייתי מלך אנגליה כשהתנודדתי החוצה מהכנסייה.
And I was King of England when she toddled out of church.
תקליט לא יעשה אותך מלך אנגליה.
A record won't make you into the king of England.
בזמן הפסגה אהיה פשוט הנרי מלך אנגליה.
During this summit I am simply henry, king of england.
בכל מחוזות ממלכת ריצ'רד, הוד מלכותו, מלך אנגליה
about the lands and realms of Richard, His Majesty, King of England,
כיצד אוכל לשכב במיטתי, אהובתי כאשר מלך אנגליה זימן אותי?
How can I lie in bed, my love, when the King of England has summoned me?
ראו מה מלך אנגליה מסוגל לעשות.
Just watch and see what the king of England can do.
יכול להיות שאני נושאת עכשיו את מלך אנגליה העתידי
I could be carrying a future King of England right now.
מלך אנגליה היה תמיד הידיד המעיק ביותר בכל העולם.
The King of England has always been the most difficult friend to bear in the world.
זה לא מלך אנגליה העתידי, למרות שהוא נראה כך
This is not the future King of England, although it looks like it.
לשלוח אותי ואת בני מלך אנגליה העתידי, למחתרת?
Driving me and my son, the future King of England, into hiding?
המרגלים שלי אמרו שהנרי טיודור הצהיר שהוא מלך אנגליה והכריז על אירוסיו לנסיכה אליזבט
My spies tell me that Henry Tudor's declared that he is King of England and announced his betrothal to Princess Elizabeth.
האיש ניגש אל אירופה ומטופל כמו מלך אנגליה.
The man goes over to Europe and is treated like the King of England.
ובשביל משימות רעות רבות אחרות ביצעתי עבור מלך אנגליה.
Probably. And for the many other evil tasks I have carried out for the King of England.
לא נוסעים לארץ הקודש לנסות להרוג את מלך אנגליה לבדך.
You do not travel to the Holy Land to try and kill the King of England on your own.
הוא היה עכשיו וויליאם הכובש, שעמד להפוך בקרוב לוויליאם מלך אנגליה.
He was now William the Conqueror, soon to be William, King of England.
קיבלנו שני מכתבים חדשים לגבי עניינו הגדול של מלך אנגליה.
We have received 2 new letters regarding to King of England, the Great Matter.
ואני האחד שנבחר למינוי על ידי מלך אנגליה.
and I have been singled out for preferment by the King of England.
ראה, ריצ'רד, זהו מלך אנגליה עצמו!
Look, Richard! It's the King of England himself!
זאת אומרת שתהיה לכן הזדמנות, לפגשו את מלך אנגליה.
That means you will both have the opportunity to meet the king of england.
מלך אנגליה, מה יש לו...
King of England, what's he got?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 134. מדויק: 134. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo