הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ממדרגה ראשונה" לאנגלית

חפש את ממדרגה ראשונה ב: הגדרה מילים נרדפות
first-class
first-degree
first-rate
first degree
topnotch
topflight
top-notch
straight-up
of the highest order
First rate
grade-a
top-class professional

הצעות

אלסטר גם אומרת שהיא עושה עבודה ממדרגה ראשונה.
Alastair also says she's doing a first-class job.
מה גורם לך פלילי ממדרגה ראשונה, מינק.
What makes you a first-class criminal, Mink.
מיצאו אותה אשמה ברצח ממדרגה ראשונה בכל ששת האישומים.
Find her guilty on all six counts of first-degree murder.
אדאג שיאשימו אותך ברצח ממדרגה ראשונה ואת אשתך כשותפה?.
I will make certain that you are charged with first-degree murder and your wife as an accessory.
אני רוצה להודות לך על עבודה ממדרגה ראשונה.
I want to thank you for a first-rate job.
הוא רקדן ממדרגה ראשונה, בדיוק כמוני
He is a first-rate dancer, just like me.
יחס ממדרגה ראשונה לכוכבת של הסרט שלי.
First-class treatment for the star of my movie.
יש בבניין שלנו חבילה רפואי ממדרגה ראשונה.
Our building has a first-class medical suite.
תוציאו צו מעצר לד"ר ג'ייסון ברגמן, מבוקש ברצח ממדרגה ראשונה.
I need a bolo for a Dr. Jason Bergman, wanted for first-degree murder.
בנך הוא מנתח ממדרגה ראשונה, אחרת לא הייתי שוכר אותו.
Your son is a first-rate surgeon, otherwise I would not have hired him.
תראי, אנשים ההולנדית של הילד מיומנויות לא יכול להיות ממדרגה ראשונה, אך עבודת הבילוש שלו.
Look, Dutch-boy's people skills might not be first-rate, but his detective work is.
האיש הזה קאמבה הוא מפלצת ממדרגה ראשונה, אפילו עבור סטנדרטים של אפריקנים בסהרה.
This Kamba guy's a first-class monster, even by sub-Saharan African standards.
מה שהופך אשכול ממדרגה ראשונה, כיתה א...
Which makes this a first-class, grade-A cluster...
מה שאני רוצה ממך, בלקאדר, הוא שתעבוד יומם וליל כדי למצוא אמן ממדרגה ראשונה בין חייליך.
What I want you to do, Blackadder, is to labour night and day to find a first-rate artist from amongst your men.
עד מהרה התחיל האתר לפעול, וג'ורג' האב היה נחוש ליצור אשליה של חוויה ממדרגה ראשונה.
And soon the retreat was up and running, and George Sr. was determined to create the illusion of a first-class experience.
תיארתי לעצמי הייתי הולך לשדה התעופה מוקדם, אתה יודע, לקחת מלוא היתרונות של טרקלין ממדרגה ראשונה.
I figured I'd go to the airport early, you know, take full advantage of the first-class lounge.
לא, במדינה הזו, הונאה ממדרגה ראשונה, נושאת עונש מינימום של שלוש עד חמש שנים בכלא.
No. In this state, first-degree fraud carries a minimum of three to five years.
שון, לא תוכל לדבר אתו לפנינו, וכשזה יקרה, אם הוא ישרוד, נאשים אותו ברצח ממדרגה ראשונה.
Sean, you can't talk to him until we do, and when we do, if he survives, we're charging him with first-degree murder.
מבוקש ברצח ממדרגה ראשונה
Jason bergman, wanted for first-degree murder.
האינטרפול מטיס אותך ממדרגה ראשונה?
Interpol flies you first-class?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 92. מדויק: 92. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo