הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מנגנון" לאנגלית

mechanism
engine
apparatus
device
self-destruct
clockwork
implosion
trigger
machinery
safety
M.O

הצעות

שנתחיל לחפש אחרי מנגנון ההפעלה ומקור הפצצה
Then we go after the switching mechanism and the bomb's power source.
אני מניח שאין מנגנון נעילה בצוהר.
I assume there's no locking mechanism on the hatch.
יצירת מסד נתונים של Lync Server נכשלה משום ש - CScript.exe אינו מנגנון ה - Script שלך כעת.
Failed to create Lync Server database, because CScript.exe is not currently your script engine.
חילופי מנגנון מסד הנתונים של SQL/Microsoft Access נכשלו, עיין בהיסטוריה של SQLServer Agent לקבלת פרטים.
The SQL/Microsoft Access database engine exchange failed, look in the SQLServer Agent history for details.
מנגנון מסד הנתונים של Microsoft Access נתקל בשגיאה במהלך ההתחברות לשירותי נתונים:'|'.
The Microsoft Access database engine encountered an error while connecting to Data Services:'|'.
אין אפשרות לפתוח את קובץ המידע של קבוצת העבודה עבור מנגנון מסד הנתונים של Microsoft Office Access.
Cannot open the Microsoft Office Access database engine workgroup information file.
זה מנגנון הדק למטען חבלה גדול.
It's a trigger mechanism for a large explosive device.
אולי יש לו איזשהו מנגנון הסוואה.
Maybe the darn thing's got some kind of cloaking mechanism.
אין מנגנון אכיפת בין ארה"ב ואוסטריה.
There's no enforcement mechanism between the U.S. and Austria.
מאגר הפטנטים הרפואיים הוא מנגנון התנדבותי.
The Medicines Patent Pool is a voluntary mechanism.
מנגנון מסד הנתונים מצא עמוד שגוי.
The database engine found a bad page.
מנגנון מסד הנתונים מתחיל גיבוי מצטבר.
The database engine is starting an incremental backup.
LEAP, פרוטוקול אימות בר-הרחבה קנייני אשר פותח על-ידי Cisco, מספק מנגנון אימות הזדהות-תשובה והקצאת מפתחות דינמית.
LEAP is a proprietary extensible authentication protocol developed by Cisco that provides a challenge-response authentication mechanism and dynamic key assignment.
שגיאה פנימית: אין אפשרות לטעון DLL של מנגנון גישה לקבצים (.FAE). ניתן להתקין מתרגמים נוספים של Outlook מתוך ValuPack.
Internal error: Unable to load File Access Engine (.FAE) DLL, additional Outlook translators can be installed from the ValuPack.
מספר הקבצים שנמחקו על-ידי מנגנון הניתוח מאז הפעלת רכיב ניהול החיפוש
The number of files deleted by the analysis engine since the search administration component was started
ברירת המחדל היא 'מחודד', התואמת תוצאות השמנה קודמות לשמירה על תאימות לגרסאות קודמות של מנגנון ההשמנה של Adobe.
The default is Miter, which matches earlier trapping results to retain compatibility with previous versions of the Adobe Trapping Engine.
קובע מתי מנגנון ההשמנה יתחיל לפעול סביב קו האמצע של גבול הצבע.
Determines when the trapping engine starts to straddle the centerline of the color boundary.
חשוב על XML כעל מנגנון לתרגום נתונים.
Think of XML as a translation mechanism for data.
שגיאה - אתחול מנגנון המידול נכשל.
ERROR - Failed to initialize the Modeling Engine.
מנגנון החיפוש מתעלם מקבצים מצורפים בתבניות אחרות.
Attachments in other formats are ignored by the search engine.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1158. מדויק: 1158. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo