הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מנהל דואר" לאנגלית

חפש את מנהל דואר ב: הגדרה מילים נרדפות
postmaster
התכוונתי לעצמי, שעשיתי אותך מנהל דואר.
I meant me for making you postmaster.
זמן לסגור את החנות, מנהל דואר.
Time to shut up shop, Postmaster.
אין באפשרותך להסיר שרת זה מאחר שיש לפחות חשבון אחד של מנהל דואר אלקטרוני המאוחסן כעת בשרת זה. נא העבר חשבון זה לשרת אחר לפני שתנסה לבצע הסרה.
You cannot uninstall this server as there is at least one postmaster account currently homed on this server. Please move this account to another server before attempting to uninstall.
אמא הייתה מורה בגמלאות ומתלוננת סדרתית האב היה מנהל דואר בעבר
Mother was a retired school teacher and a tireless complainer Father was once a postmaster
זה לא מה שמנהלי דואר עושים
Isn't that what postmasters do?

תוצאות נוספות

חשתי שאין זה ראוי, הם התמקחו אתו עד לתפקיד מנהל משרד דואר.
I felt it unseemly and they bargained him down to Postmaster.
יש בעיר הזאת מנהל משרד דואר?
This town got a postmaster?
לא היתה אפשרות לפתוח את הטופס. מנהל המערכת החיל במחשב זה הגדרת מדיניות המונעת פתיחת טפסי דואר של InfoPath ברמה מוגבלת אשר מכילים קוד.
The form could not be opened. The system administrator has applied a policy setting to this machine which prevents opening Restricted level InfoPath Mail Forms containing code.
החשבון שצוין עבור מנהל תיבות הדואר של Microsoft Exchange Server אינו חוקי. לא תעובד אף תיבת דואר.
The account specified for the Microsoft Exchange Server Mailbox Manager Administrator is invalid. No mailboxes will be processed.
ל - Outlook אין אפשרות להשתמש בתווית הנדרשת. לא תוכל לשלוח דואר חתום. פנה אל מנהל המערכת לקבלת סיוע.
Outlook cannot use the required label. You will not be able to send signed mail. Contact your administrator for assistance.
לא ניתן ליצור או לשלוח דואר אלקטרוני לאיסוף נתונים. Outlook אינו מוגדר לאסוף נתונים דרך דואר אלקטרוני. פנה אל מנהל המערכת.
Unable to create or send email for collecting data. Outlook is not configured to collect data via email; please contact your system administrator.
מנהל המערכת ביטל את ההעברה לפני שתיבת דואר זו הועברה.
The administrator canceled the migration before this mailbox was migrated.
הוספת חשבון דואר אלקטרוני אישי המשתמש בשירות (כגון Hotmail,, או MSN) חסומה עקב מדיניות שנקבעה על-ידי מנהל המערכת שלך. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.
Adding a personal email account that uses the service (such as Hotmail,, or MSN) is blocked due to a policy set by your administrator. Contact your system administrator for assistance.
כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר של הדייר ומשתמש מנהל
Contact email address of the tenant and Admin user
אין לך הרשאה ליצור תיבות דואר. פנה אל מנהל המערכת עבור התחום שלך.
You don't have permission to create mailboxes. Please contact the administrator for your domain.
מנהל מערכת, שאליו נשלחות הודעות דואר אלקטרוני שאין אפשרות למען.
Administrator, who emails unable to be addressed are sent to.
הפיכת אפשרויות אלה לזמינות מונעת מנתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM לעבד הודעות דואר אלקטרוני עבור משתמשים או תורים שכתובות הדואר האלקטרוני שלהם לא אושרו על-ידי מנהל המערכת.
Enabling these options prevents the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router from processing e-mails for users or queues whose e-mail addresses have not been approved by the system administrator.
התקשר לאבי אליאס - מנהל השירות של DELL - בטלפון 03-7674026 או שלח דואר אלקטרוני לכתובת
Please call Avi Eliase - DELL service manager - 03-7674026 OR write a mail to
לעבוד בחדר דואר ולענות לטלפונים, כאן, אני מנהל את העניינים.
Nikki, I didn't go to college to work in some mailroom and answer phones.
כדי לסייע לצוות התמונות שלך בתהליך האישור, מנהל פרויקט CFI של Dell (הכנס כתובת דואר אלקטרוני של מנהל פרויקט CFI:) יצור קשר עם צוות התמונות שלך במהלך השבועות הבאים.
To assist your Image team with the certification process, Dell's CFI Project Manager (insert CFI PM email:) will contact your Image Team within the next few weeks.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 5. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo