הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לא מנוצל
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מנוצל" לאנגלית

used
untapped
utilized
unused
underused
underpaid
being manipulated
being exploited
ill-used
being spent
taken advantage of
underutilized resource
seized

הצעות

אבל אני באמת מרגיש קצת מנוצל.
But I can't help but feel a little used.
זיכרון מנוצל מירבי (במגה-בתים):
Maximum used memory (in megabytes):
יש עוד הרבה מהיכן שזה הגיע נועזת בעלת כוח מנוצל
There's more where that came from. Fearless. Untapped power.
תעזור ללקוחותיך לממש את הפוטנציאל הבלתי מנוצל של כוח האדם שלהם.
You'll help your customers realize the untapped potential of their workforce.
אם מנוצל במאמץ הצלה, זה יתגלה למיני ילידים
If utilized in a rescue effort, it would be revealed to the indigenous species.
כל גאדג"ט, נשק בתחפושת מנוצל בתחום נוצר, נבדק ושוכלל כאן.
Every gadget, weapon and disguise utilized in the field is created, tested and perfected in here.
אני מרגיש מנוצל, לא אשקר.
I feel used not going to lie.
אני מרגיש מנוצל ומחולל ואני צריך כדור.
I feel used and violated, and I need a lozenge.
רגישות משותפת של הרוח ביחד עם מה שאני אוהב לקרוא לו, פוטנציאל בלתי מנוצל
A shared sensitivity of the spirit combined with what I like to call "untapped potential."
יש בעיר הזאת נכס בלתי מנוצל מדהים.
This town has an incredible untapped asset.
אבל הוא חשב שכישרונו צריך להיות מנוצל לטובת משהו נעלה יותר.
But he thought his talents should be used for the greater good.
כוחו של צ'ויאנגדי צריך להיות מנוצל כהגנה על העולם ולא בכדי לשנותו.
The power of Chuyongdae should be used to protect the world, not to change it.
חשבתי שזה יכול להיות מנוצל טוב יותר כאן.
I thought it may be better utilized here.
בזה אני מנסה לעסוק, הפוטנציאל הלא מנוצל שלך כדי שתפעיל קצת מחשבה.
That's what I'm trying to engage with here, is this untapped potential of yours to sort of think a little bit.
"הדבר עשוי להיות מנוצל בידי תובע להכניס צד שלישי..."
He may also be used by the plaintiff to bring in a third party.
במבט לעתיד, הבאנו גם סקירה נפלאה על פוטנציאל המכירות הלא מנוצל של סוללות ומתאמי חשמל משניים.
Looking ahead, we also have a great write-up on the untapped sales potential of secondary batteries and power adaptors.
תודה, האמת היא, שמעולם לא נהניתי כל כך בלהיות מנוצל.
Thanks. But the truth is, I've never had so much fun being used.
יש לנו מעל 9,000 שרתים כאן, מנוצל על ידי כמה מאות לקוחות.
We have over 9,000 servers here, utilized by several hundred clients.
אני מרגיש כל-כך מנוצל, כל-כך זול.
I feel so used, so cheap.
אני יודע שאתה לא רוצה כדי לגלות שמעקב לרשויות, כך שאתה מנוצל לחשוף אותו.
I know that you didn't want to reveal that surveillance to the authorities, so you utilized me to expose him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 183. מדויק: 183. זמן שחלף: 209 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo