הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מנוצלות" לאנגלית

being exploited

הצעות

האם לא כולנו, לא מנוצלות ברמה זו או אחרת?
Aren't we all being exploited on some level or another?
כדי להיות מנוצלות ולהיקבר כשהוא מסיים איתן!
To be used up and buried when he's done with them.
לא משלמים לנו לגלות שחקניות אופי לא מנוצלות מספיק.
Then we're not being paid to discover underutilized character actresses.
מפה גיאופיזית של שמורות הנפט הלא מנוצלות ברצועת אורינוקו.
A geophysical surveying map of the untapped oil reserves in the Orinoco belt.
הייתי מוצאת יותר מכמה בחורות שהיו מרגישות מנוצלות על ידך
I would find more than a few girls who feel used and abused by you.
אני לא אוהב לראות נשים נחמדות מנוצלות לרעה.
I DON'T LIKE TO SEE NICE WOMEN GET TAKEN ADVANTAGE OF.
האמת, התחלתי לנגן כי יש הרבה מלגות לנגני פיקולו שלא מנוצלות.
To be honest, I started playing because there are a lot of unclaimed piccolo scholarships.
מספר לנו כמה אנו מנוצלות בידי הקפיטליזם, וכי עלינו להתארגן.
Tellin' us how we were being exploited by capitalism and that we should organize.
אלה נשים צעירות, מנוצלות, נזרקו כמו אשפה.
Young women exploited, thrown out like garbage.
כמו כן, תוכל לבחור בשירותי ניהול אשכולות מרחוק במחשוב בעל ביצועים גבוהים של Dell, המספקים ניטור, ניהול ותמיכה מניעתיים ומאובטחים מרחוק, כדי להבטיח שהמערכות שברשותך מנוצלות כראוי עם זמן פעולה תקינה ארוך יותר.
You can also choose our Dell HPC Remote Cluster Management Services providing proactive and secure remote monitoring, management, and support to ensure your systems are properly utilized with better uptime.
המועמד לפרס נובל הרננדו דה סוטו זיהה שהמפתח להמראה כלכלית עבור רוב המדינות המתפתחות הוא ניצול כמויות הקרקע הלא מנוצלות.
Nobel Prize nominee Hernando De Soto recognized that the key to economic liftoff for most developing countries is to tap the vast amounts of uncapitalized land.
משאלתי היא שנדע מיהם הבעלים והשולטים בחברות כדי שכבר לא יוכלו להיות מנוצלות באופן אלמוני נגד טובת הציבור.
My wish is for us to know who owns and controls companies so that they can no longer be used anonymously against the public good.
אני מבין אותן מספיק בשביל לדעת שהן יכולות לנצל בדיוק כמו שהן מנוצלות.
I understand them well enough to know that they can use as well as be used.
את יכולה לדמיין איך הגיבו ממשלות העולם, כאשר הם הבינו איזה סוג טכנולוגיות מנוצלות ע"י הצבא האמריקאי.
You can imagine how the world's governments reacted, when they realised the kind of technology being employed by the United States military.
אבל מה שבד"כ נותר בצל הוא האופן בו חברות הקש מנוצלות כדי לגנוב סכומי עתק, סכומים משמעותיים ביותר, מארצות עניות.
But what doesn't usually come to light is how shell companies are used to steal huge sums of money, transformational sums of money, from poor countries.
אבל את לא חושבת שאת מנוצלת האם לא כולנו, לא מנוצלות?
But don't you think you're exploited?
כולנו שמענו עליהן, נראה לי, וכולנו יודעים שהן מנוצלות לא מעט ע"י אנשים וחברות שמנסים להתחמק מהתשלומים ההולמים לחברה, המוכרים גם כ"מסים".
Well, we've all heard about what they are, I think, and we all know they're used quite a bit by people and companies who are trying to avoid paying their proper dues to society, also known as taxes.
מה השאריות המנוצלות של תרכובת קסמים שהקדמונים השתמשו בה
The used-up residue Of whatever magic compound the ancients used
אבל הן למעשה מנוצלות
But they're actually being exploited and objectified.
עשרה שנים מהחיפוש סוף סוף מנוצלות
Ten years of searching is finally paying off.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 63 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo