הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: קו מנחה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מנחה" לאנגלית

host offering guiding leading guide
hosting
moderator
anchor
emcee
facilitator
co-host
instructing
instructor
direct
tribute

הצעות

31
אני מנחה תכנית תחרות קפקייקס שנקראת "התנגשות הקפקייקס".
I host a competitive cupcake show called Clash of the Cupcakes.
אפשר לדעת איפה נמצא מנחה תוכנית הטלוויזיה?
Can I please get a 20 on the host of our television program?
אנו מתחננות בפניהם לקבל מנחה זו כסמל לאמונתנו.
We beseech them accept this offering as a sign of our faith.
הוא מנחה אותנו במעשים שאנחנו עומדים לבצע.
He is guiding us with what we are about to be doing.
אך ייתכן שהוא מנחה, אותך לכיוון אחר לכיווני.
But perhaps he's guiding you in another direction: towards me.
קלייר תהיה מנחה וגה אל העתיד בקרוב מאוד.
Claire will be guiding Vega into the future very soon.
אבל מנחה תלמידים להיות אזרחים אתיים של העולם הוא המטרה הסופית שלנו.
But guiding students to be ethical citizens of the world is our ultimate goal.
זוהר כמו מגדלור, מנחה את הנשף שלנו בבטחה לנמל.
Shiningg like a lighthouse, guiding our prom safely into the harbor.
לילדים, אתם מכירים מנחה הטלווזיה מורי פוביץ.
Kids, you know talk show host Maury Povich.
מנחה יפגוש אותך בפתח בית המקדש.
A guide will meet you at the entrance to the sanctuary.
אז השנה החלטתי שיהיה מנחה שותף.
So this year I have decided to have a co-host.
שלא תדבר אליי ככה אני מנחה.
You don't talk to me like that, I'm an anchorman.
את הגשת מנחה במקדש שלנו ליד האגם.
You made an offering at our sanctuary, by the lake.
ביטלו אותה כי היית מנחה גרוע?
Did they cancel it because you were bad at hosting?
ואני מנחה רכב רובוטי קטן דרך מסדרון הספינה.
And I'm flying a little robotic vehicle through the corridor of the ship.
אז הוא מנחה אותך לעשות עסקאות בשמו?
So, he directs you to make trades on his behalf?
מנחה ייבוא Xml נוסף או הוסר.
Xml import directive was added or removed.
כמו שאמרתי קודם, האל מנחה אותי
Well, like I said before, the Lord guides me.
כעניין של עובדה אנחנו צריכים מנחה.
As a matter of fact... we need an emcee.
שמענו איך הרוח של ז'אן-קלוד מנחה אתכם ומגינה עליכם.
We heard how the spirit of Jean-Claude guided you and protected you.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 773. מדויק: 773. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo