הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מנצח" לאנגלית

ראה גם: קלף מנצח
חפש את מנצח ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
win
beat
trump
winner
conductor
victor
victory
victorious
triumphant
winning won beating
conducting
triumph
conduct

הצעות

הנה מגיע קו הסיום וקול טריקל מנצח!
Here comes the finish line, and Cole Trickle takes the win!
אם זה יקרה אני מנצח פעמיים רצוף
If that happens, I win two times in a row.
אמרתי לך, ג'ארביס אני תמיד מנצח את הסיכויים.
I told you, Jarvis, I always beat the odds.
כאשרמולהאויבשלך, שוםכמותשל אימונים יכול טבע מנצח.
When facing your enemy, no amount of training can trump nature.
לפחות אבא שלי כאן לראות אותי מנצח.
But at least my father's here to see me win.
אם אני מנצח, אנחנו מתחתנים.
If I win, we get married.
אבל המכונאי הכי טוב תמיד מנצח במשחק.
I do not always win the best mechanic.
איך קוראים לזה שאתה כמעט מנצח?
What do you call that again, when you almost win?
כי אפילו כשאני מפסיד, אני מנצח.
You know, 'cause even when I lose, I win.
כשהם חוזרים למקומם אתה מנצח את המשחק.
When they're back where they should be, you win the game.
הראשון שאנחנו באמת ידענו היה מנצח מעל חבר המושבעים.
The one we really knew would win over a jury.
אני מנצח כל הזמן בכל דבר.
I win all the time at everything.
אתה מנצח, ופלשתי יהיו העבדים שלך.
You win, and the Philistines will be your slaves.
אני מנצח, ואתה תהיה העבדים שלנו.
I win, and you will be our slaves.
כמה נקודות עכשיו אני מנצח אני מנצח.
How many points now? I win, I win.
מנצח התזמורת אינו משמיע שום צליל.
The conductor of an orchestra doesn't make a sound.
שגיאה בעת ניסיון לזהות מנצח יחיד בהתנגשות.
Error while attempting to resolve a single winner in the conflict.
צוות מנצח, הדור החדש של חומרת PowerEdge של Dell ביחד עם שירותי הפריסה והשירותים התפעוליים שלנו מציעים לך פתרון שרת מקיף.
A winning team, Dell's new generation PowerEdge hardware together with our deployment and operational services offer you a comprehensive server solution.
חשבתי שהוא רוצה להיות מנצח בפעם הבאה.
I thought he'd like to be a conductor next time.
וג'סטין רוסו מנצח בהפרש של 6 קולות.
And... Justin Russo wins by a total of six votes.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4062. מדויק: 4062. זמן שחלף: 37 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo