הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מנתח" לאנגלית

ראה גם: מנתח פלסטי
חפש את מנתח ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
surgeon
analyst
analyzer
parser
surgery
surgical
analyze
operate
analyzing operating on
parsing
analyse
dissect
neurosurgeon
analysis

הצעות

השארו מנתח המשטרה, ואחריו החדשות הארציות.
Stay tuned for police surgeon, followed by the national news.
אני מחכה לדיווחו של מנתח המשטרה לקבלת פרטים נוספים
I'm waiting for the police surgeon's report for more details.
זהו פיטר טנאקה, מנתח המערכות שלנו
This is Peter Tanaka, our systems analyst.
מנתח התקינות של SharePoint זיהה ופתר את הבעיה הבאה: |0.
The SharePoint Health Analyzer found and fixed the following problem: |0.
רשימת דוחות מנתח התקינות מאחסנת דוחות ארכיון ממנתח התקינות של SharePoint.
The Health Analyzer Reports list stores archived reports from the SharePoint health analyzer.
השרתים שבהם מנתח התקינות נכשל במהלך הביצוע האחרון.
The servers on which the health analyzer rule failed during the most recent execution.
עדכן את המאפיינים של רשימת כללי מנתח התקינות כדי להגדיר את האופן שבו SharePoint מחפש בעיות במערכת.
Update the properties of the Health Analyzer Rule list to configure the way that SharePoint looks for problems in the system.
החלטת ללבוש גלימה ולשחק תפקיד מנתח!
You decide to put on a gown and play surgeon?
אם נמצא מנתח אורתופדי באמצע האגם.
If we find an orthopedic surgeon in the middle of the bayou.
מנתח ההשתלוח הזה דוקטור טימלין יש בבעלותו בנק רקמות
That transplant surgeon, Dr. Timlin, he owns a tissue bank.
מנתח בכיר לא היה מציל אותו.
Surgeon General wouldn't have been able to save him.
בדוק את Exchange Server המקומי שלך באמצעות מנתח שיטות העבודה המומלצות של Office 365
Check your on-premises Exchange Server with the Office 365 Best Practices Analyzer
בדיקת ממסר פתוח של מנתח הקישוריות המרוחקת של Exchange
Exchange Remote Connectivity Analyzer Open Relay Test
קבל את היישום מנתח כותרות הודעות עבור Office
Get the Message Header Analyzer App for Office
השירותים שעבורם כלל מנתח התקינות נכשל.
The services for which the health analyzer rule failed.
הצג את הבעיות שזוהו על-ידי מנתח התקינות של SharePoint ונקוט צעדים לפתרון בעיות אלה
View the problems detected by the SharePoint Health Analyzer and take steps to solve those problems
לקחנו מנתח נוסף כדי שנוכל לקבל 10% נוספים
We got another surgeon in so that we could get an extra 10 percent.
אף מנתח לא צריך לקבל החלטות כאלה לבד.
No surgeon should have to make a decision like this on their own.
אפילו בלי להוסיף מישהו, אנחנו עדיין יכולים לקבל עוד מנתח למרפאה.
Even without adding someone, we could still have another surgeon at the practice.
מנתח השתלות של קיבל הסוף הקל של אחד זה.
Transplant surgeon's got the easy end of this one.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1928. מדויק: 1928. זמן שחלף: 229 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo