הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסביב לכל העולם" לאנגלית

חפש את מסביב לכל העולם ב: הגדרה מילים נרדפות
all over the world
all around the world
around the whole world
ויש לנו חוות חלונות מסביב לכל העולם.
And we have window farms all over the world.
ויש לנו אנשים מסביב לכל העולם שעושים את זה עכשיו.
And we have people all over the world doing that now.
מסביב לכל העולם, ספרו לי סיפור כמעט זהה
All around the world I've been told an almost identical story.
יש לי חברים מסביב לכל העולם צריך כסף?.
I have friends all around the world.
הנקודה הכללית היא שאנחנו נוכל לעקוב אחר צמיחה עירונית מיד עם התרחשותה מסביב לכל העולם בכל הערים, בכל יום.
The general point is that we will be able to track urban growth as it happens around the whole world in all cities, every day.
נוכל לראות את שיעור הכיסוי של כל גופי המים מסביב לכל העולם בכל יום ולעזור לביטחון המים.
We'll be able to see the extent of all water bodies around the whole world every day and help water security.
מסביב לכל העולם תודה לאל שהוא לא הבעיה.
He's been trouble all over the world.
הוא עשה לנו בעיות מסביב לכל העולם.
He's been trouble all over the world.
ארבע תוכניות טלוויזיה, 70 שעות של טלוויזיה, שלוש תוכניות בשלב הפקה במקביל, לעיתים ארבע, 350 מיליון דולר, מדורות בוערות מסביב לכל העולם.
Four television programs, 70 hours of TV, three shows in production at a time, sometimes four, 350 million dollars, campfires burning all over the world.
לות'רקורפ מקים מחלקות של 33.1.מסביב לכל העולם
LuthorCorp is starting up divisions of 33.1 all across the globe.
כל יום, זה מספק מסמכים חשובים לאנשים מסביב לכל העולם
Every day, it delivers important papers to people around the world.
היו דיווחים של אירועים חריגים שקרו מסביב לכל העולם.
There have been reports of unusual occurrences happening all over the world.
האירוע הזה מושך תשומת לב רבה מסביב לכל העולם.
This event is attracting major attention from all over the world.
זו היא המדינה הגדולה ביותר בהסטוריה, ואתה משמיץ אותה מסביב לכל העולם.
This is the greatest country in history, and you have slandered it all over the globe.
יש לכם ערים וכפרים ואולמות מסביב לכל העולם מתאחדים, ויושבים בחושך, וחולקים חוויה משותפת של צפיה בסרט, או כמה סרטים, ביחד.
You have towns and villages and theaters all from around the world getting together, and sitting in the dark, and sharing a communal experience of watching a film, or a couple of films, together.
כמו שאתם יכולים לראות, הם עוברים מסביב לכל העולם כל הדרך ממקרונזיה דרך אינדונזיה, מלזיה, הודו, מדגסקר ולמערב לקריביים.
As you can see, they cut across the entire globe all the way from Micronesia across Indonesia, Malaysia, India, Madagascar and to the West of the Caribbean.
יש לכם ערים וכפרים ואולמות מסביב לכל העולם מתאחדים, ויושבים בחושך, וחולקים חוויה משותפת של צפיה בסרט, או כמה סרטים, ביחד.
Imagine a day when you have everyone coming together from around the world.
מסביב לכל העולם, תגלשי בהודו, אוסטרליה, טהיטי.
Surf Indo, Australia, Tahiti, you name it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18. מדויק: 18. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo