הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסדי נתונים" לאנגלית

חפש את מסדי נתונים ב: הגדרה מילים נרדפות
חיפוש אובייקט באתר Project נכשל האם נטענו מסדי נתונים כלשהם?
Failed to find Project Site object. Are there any database mounted?
שרת PowerEdge 6800 של Dell קובע סטנדרטים חדשים של תמורה בפתרונות של מסדי נתונים חיוניים למשימה.
The Dell PowerEdge 6800 server sets the new standard for delivering value in business-critical database solutions.
משתמשים מתקדמים במערכות גדולות לניהול מסדי נתונים כגון Oracle צריכים להגביל את מספר הפריטים המאוחזרים ממסד הנתונים ומוצגים על ידי בזמן העיצוב.
Advanced users of large database systems like Oracle should restrict the number of database items retrieved and displayed by at design time.
על Microsoft Dynamics AX להתחבר לשרת מסדי נתונים קיים לפני שתוכנית ההתקנה תוכל להמשיך.
Microsoft Dynamics AX must connect to an existing database server before Setup can continue.
פעולות גיבוי, שחזור ושחרור של מסדי נתונים זמינות רק כש - Microsoft SQL Server 2000 ואילך מותקן במחשב המקומי.
Backup, restore, and drop database operations are available only when you have at least Microsoft SQL Server 2000 installed on your local computer.
אין שרתי מסדי נתונים זמינים ליצירה.
No database servers are available for create.
אין אפשרות לפתוח את הדיאגרמה מאחר ש - Microsoft Access 2010 אינו תומך בדיאגרמות של מסדי נתונים עבור גירסת SQL Server שאליה מסד הנתונים שלך מצורף.
The diagram cannot be opened because Microsoft Access 2010 does not support database diagrams for the version of SQL Server to which your database is attached.
הפתרון השלם שלך לסביבות מסדי נתונים של Oracle
Your complete solution for Oracle Database environments
תוכנית ההתקנה זיהתה ש - Microsoft Windows Server 2003 Web Edition מותקן אצלך. עקב הגבלות רישוי של Windows, עליך לצרף מחשב זה לחווה ואינך רשאי לארח בו מנגנוני מסדי נתונים.
Setup has detected that you have Microsoft Windows Server 2003 Web Edition installed. Because of Windows licensing restrictions, you must join this computer to a farm and may not host database engines on it.
בחר את השדות המשמשים למיון תוצאות מסדי נתונים.
Select the fields used to sort database results.
ציין האם קשרי מסדי נתונים המשמשים לקישור מקורות הנתונים ניתנו באופן מפורש
Specify whether database relations used for data source linking are explicitly given
לא צוין שרת מסדי נתונים של תוכן המוגדר כברירת מחדל.
No default content database server has been specified.
יישומי מסדי נתונים קריטיים לעסק באיכות גבוהה ואיחוד שרתים.
High performance business-critical database applications and server consolidation.
מתוכנן עבור וירטואליזציה, מסדי נתונים ויישומים אחרים עם דרישות זיכרון תובעניות, ומציע מיטוב עבור אחסון חיצוני.
Designed for virtualization, database and other memory intensive applications while offering optimization for external storage.
שירות מסד הנתונים אינו משויך לאף שרת מסדי נתונים.
The database service is not associated with any database server.
סופקה רשימה ריקה של מזהי מסדי נתונים של סריקה.
An empty list of crawl database IDs was supplied.
בקצרה, על שרתי מסדי נתונים להיות מהירים, מדרגיים - וחזקים.
In short, database servers need to be fast, scalable - and robust.
לרשימות של מילים שמורות למערכות מסדי נתונים נפוצות, ראה בעמודי האינטרנט הבאים:
See the following web pages for lists of reserved words for common database systems:
לא כל הספקים של מסדי נתונים תומכים בפקודות מוכנות.
Not all database providers support prepared commands.
מתוכננים לעומסי עבודה של וירטואליזציה, מסדי נתונים והעברת הודעות
Designed for virtualization, database and messaging workloads
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 251. מדויק: 251. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo