הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסדרון" לאנגלית

corridor
hallway
hall
doorway
passageway
ואני מנחה רכב רובוטי קטן דרך מסדרון הספינה.
And I'm flying a little robotic vehicle through the corridor of the ship.
מסדרון שש, משהו חלף מול המצלמה
Corridor Six, something flashed in front of the camera.
ואני לא רוצה לשמוע שהשאירו אותה באיזה מסדרון!
And don't let me hear she got left in some hallway!
אני נשבעת שלא היה מסדרון כזה בביתי.
I swear there was no such hallway in my house.
לא ראיתי פנים של מסדרון פגאני.
I have not seen the inside of a pagan hall.
הרשי לי להראות לך את מסדרון הגולגולות הצועקות.
Let me show you the Hall of Screaming Skulls.
אולי הם גילו חור-תולעת או מסדרון תת-חלל.
Maybe they discovered a, a wormhole or a subspace corridor.
הביטוי היחיד הנוסף שהצלחתי לפענח הוא מסדרון במרכז העיר.
The only other phrase I could decode refers to the downtown corridor.
אהההה מסדרון מערבי חופשי ארבעי נשימות עד לליבה בואו נזוז
West corridor is free. 40 breaths to the core, let's move.
לוקח נתח של פיתוח לאורך מסדרון הרכבת.
Taking a chunk of development along the rail corridor.
יש ארגזים של מחשבים חדשים בכל מסדרון בבניין.
There are pallets of new computers in every corridor of this building.
יש מס מסדרון עכשיו, עשרה דולרים.
There's a toll in the hall now, 10 bucks.
זה דיינר לא, מסדרון לימודים.
This is a diner, not study hall.
זה מה שהצית את מסדרון הכניסה?
Cesium? Is that what ignited the entry hall?
ואז זכותך, לרדת מסדרון ש.
Then your right, go down that corridor.
המכשיר שבידך יוצר מסדרון אקוסטי כדי שנוכל לדבר?.
The device in your hand is creating an acoustic corridor so that we can talk.
הנבחן במפלס 3, מסדרון 4.
Candidate on level 3, hallway 4.
אני מאמין שאפשר להרוס, את מסדרון השינוע
I believe it is possible to destroy the shipping corridor.
הזמן את כולם לקחת במערב מסדרון למפרץ הרכב.
Have everyone take the west corridor to the Vehicle Bay.
אולי כולם היו באותו מסדרון, כשסוכן שיחד שופט במשפט אחר.
Perhaps they were all in the same corridor when an operative paid off a magistrate in another trial.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 433. מדויק: 433. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo