הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסוג" לאנגלית

kind of sort of of type type of such of a kind
kinda
plug-and-play
hepatitis
SAS
DDR3
Returns
M-Class
Trigger/Result
Class-M

הצעות

349
324
58
וויל את הושעתה בגלל שטויות מסוג זה.
Will... you were suspended because of this kind of nonsense.
אתם יודעים, זה ריגוש מסוג אחר
You know, it's a different kind of rush.
אובייקט מאפייני החיבור חייב להיות מסוג OdbcConnectionProperties.
The connection properties object must be of type OdbcConnectionProperties.
אין אפשרות לצרף נציגים שאינם מסוג MulticastDelegate.
Delegates that are not of type MulticastDelegate may not be combined.
סוג הקריאה הסינכרוני בלבד נתמך עבור הודעות שאינן מסוג Message.
Only the synchronous call type is supported for messages that are not of type Message.
על התפריט הנפתח של ToolBarButton להיות מסוג ContextMenu.
The drop-down menu for a ToolBarButton must be of type ContextMenu.
IfElseActivity חייב לכלול לפחות צאצא אחד מסוג IfElseBranchActivity.
An IfElseActivity must have at least one child of type IfElseBranchActivity.
ניתן להוסיף אובייקטים מסוג OperationInput או OperationOutput בלבד.
Only objects of type OperationInput or OperationOutput may be added.
אני מניחה שאני מסוג הבחורות שצריכות אימות.
I guess I kind of am that girl who needs validation.
כי זה יהיה מוזר מסוג אחר.
'cause that would be a different kind of weird.
יש מציאות חדשה שאתה לא מסוג להבין.
There's a new kind of setup you don't understand.
Equals' אינו יכול להשוות ערך מסוג '|1' לערך מסוג '|2'.
'Equals' cannot compare a value of type '|1' with a value of type '|2'.
הפריט מסוג זה אינו חוקי עבור הפעולה TentativelyAcceptItem.
The item of this type is invalid for TentativelyAcceptItem action.
Visio Standard אינו תומך בפעולה זו עבור קבצים מסוג זה.
Visio Standard does not support this operation for files of this type.
גוף MethodOverride חייב להיות מסוג זה.
MethodOverride's body must be from this type.
הערך שסופק עבור DataGridViewCheckBoxCell הוא מסוג שגוי.
The value provided for the DataGridViewCheckBoxCell has the wrong type.
הפעולה אינה חוקית מכיוון שהיא גורמת לקריאה מסוג reentrant לפונקציה SetCurrentCellAddressCore.
Operation is not valid because it results in a reentrant call to the SetCurrentCellAddressCore function.
הפעולה מחייבת שהישות תהיה מסוג Entity ותכלול לפחות מאפיין מפתח אחד.
This operation requires the entity be of an Entity Type, and has at least one key property.
הארגומנט הנכון של הביטוי המוגדר חייב להיות מסוג CollectionType.
The right argument of the set expression must be of CollectionType.
ניסית להקצות את הערך Null למשתנה שאינו מסוג הנתונים Variant.
You tried to assign the Null value to a variable that is not a Variant data type.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6154. מדויק: 6154. זמן שחלף: 165 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo