הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסוגל" לאנגלית

ראה גם: מסוגל לעשות
חפש את מסוגל ב: הגדרה מילים נרדפות
able
capable
even
bear
liable
can
handle
stomach
up stand gonna possibly
ready
heart
willing

הצעות

ואתה צריך להיות מסוגל להתמודד עם זה
And you've got to be able to deal with that.
וריצ'רד ברטון הוא יהיה מסוגל לתת לך יותר?
And Richard Burton, will he be able to give you more?
הוא עבריין, והוא מסוגל לאלימות פיזית.
He's a felon, and he is capable of physical violence.
הצבא שלי כולו לא מסוגל להתמודדעם40 גנבים!
My entire army is not capable of dealing with forty thieves.
צווארם הכבד מסוגל לעמוד בפני פגיעה.
Their heavy necks are able to withstand tons of head-to-head impact.
הוא התחיל ללמד אותי ברגע שהייתי מסוגל לאחוז בלהב.
He started tutoring me as soon as I was able to hold a scalpel.
אז אני היה מסוגל להוציא אותנו מכאן
Then I'll be able to get us out of here.
אני רוצה להיות מסוגל לקחת אותך ליותר מקומות כאלו.
I want to be able to take you to more places like this.
"האם אהיה מסוגל לשחק אחרי הניתוח"
"Will I be able to play after the procedure?"
אתה אמור להיות מסוגל לתפוס את אחת הציפורים האלו
You should be able to grab one of these birds. 30 seconds?
זו הסיבה שאני מסוגל להבריח סופר-מרגלים למדינות אחרות.
That's why I'm able to smuggle super-spies to other countries.
אני לא אהיה מסוגל לשרוד את ההריון.
I'm never going to be able to survive this pregnancy.
אני אמור להיות מסוגל לשלוט בך.
If this is my mind, I should be able to control you.
אז זה חשוב להיות מסוגל למנוע התפשטות מגפה -
It is then important to be able to prevent spread of an epidemic -
לא להיות מסוגל ליצור במדינה שלך?
Not being able to do it in your own country?
ואז אני מסוגל להחדיר התנהגויות רצויות.
I'm then able to instill, or re-instill, desirable ones.
הוא לא היה מסוגל לסיים את העלאתו לאובראיין לפני הנחתים נכנסו
He wasn't able to finish uploading it to O'Brian before the Marines came in.
אני לא אהיה מסוגל ללכת לדירה באמסטרדם איתך.
I won't be able to go to the Amsterdam apartment with you.
אני צריך להיות מסוגל לברוח מהדברים האלו.
I need it to be able to run away from them things.
אד רייט היה מסוגל להשיג הרבה דברים מהמשטרה.
Ed Wright was able to get lots of stuff from the police.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17210. מדויק: 17210. זמן שחלף: 137 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo