הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסחרית" לאנגלית

הצעות

זו אותה מסחרית שראיתי מחוץ לדירה של קלומה.
This is the same van I saw outside of kalume's place.
יש גם תיאור של שברולט מסחרית שחורה
Also there is a description of a black Chevy van...
הודות לאדיסון ולאו"ם, אין לנו גישה מסחרית לבנק
Thanks to Addison and the U.N., we have no commercial banking access,
למרבה המזל, מיד לאחר רעידת האדמה, GeoEye, חברה מסחרית, פרסמה תמונות לווין עם רשיון שאיפשר לקהילת הקוד הפתוח להשתמש בהן.
Fortunately, just after the earthquake, GeoEye, a commercial company, released satellite imagery with a license, which allowed the open-source community to use it.
המשטרה משתה מסחרית מהנהר לפני חודש.
Police pulled an SUV from the river about a month ago.
ברבעון הרביעי, חברת Dell התחזקה מבחינה מסחרית וצמחה בתחום הטכנולוגיה הארגונית
Dell's fourth quarter sees strength in commercial business and growth in enterprise technology
בשעת הכנת תמונות להדפסה מסחרית ישירות מ - Photoshop, ניתן לבחור ולהציג בתצוגה מקדימה מגוון של סימוני עמוד ואפשרויות פלט נוספות באמצעות הפקודה 'הדפסה'.
If you are preparing your images for commercial printing directly from Photoshop, you can select and preview a variety of page marks and other output options using the Print command.
אז הסתכלנו בתוך - זאת הייתה ערכת כימיה מסחרית.
So we looked in that - this was a commercial chemistry set.
אבל הייתה מסחרית של חוקר מקרי המוות בחזית.
But there was a coroner's van out front.
העסק שפועל שם הוא ישות מסחרית עצמאית.
The business operating there is an independent commercial entity.
היא הייתה סוכנת ביטוח בחברת נדל"ן מסחרית.
She was an insurance broker for commercial real estate.
שבוע לפני כן, ניסיון תקיפת מסחרית אבטחה.
The week before that, a security van attempt.
"חמישה מתו בתאונת מסחרית"?
"Five die in van accident"?
היא אומרת, "חכה שנייה אחת, כמעט מסחרית"
She say, "Wait one second, almost commercial."
זה כמו חברת טלפון מסחרית בייבן.
It's like a phone company commercial in Haven.
הבט שם בחוץ, התפתחות מסחרית עצומה שנבנתה על ידי.
Look out there - a vast commercial development built by me.
זה בית מקדש להצלחה מסחרית וולגרית.
It's a temple to vulgar commercial success.
זה נמחק, ולא עם תוכנה מסחרית.
It's been erased, and not with commercial software.
אבל אלו לא הגיעו משום מעבדה מסחרית.
But these didn't come from any commercial lab.
אולי אקנה מכונית מסחרית משומשת, ואחצה את הארץ הנהדרת שלנו
Maybe I'll buy a used van and drive across this great country of ours.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 766. מדויק: 766. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo